Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng của Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca mà chúng ta vừa nghe cho thấy Chúa Giêsu chính là vị tiên tri mà muôn dân đang mong đợi. Bởi được chứng kiến và nghe nói về tất cả những công việc tốt đẹp Chúa Giêsu đã làm, trong dân đã xuất hiện những dư luận khác nhau về con người của Chúa Giêsu...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ NĂM TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 23/09/2021GKGD Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (9,7-9)

7 Khi ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: "Đó là ông Gio-an từ cõi chết trỗi dậy”.8 Kẻ khác nói: "Ông Ê-li-a xuất hiện đấy!” Kẻ khác nữa lại nói: "Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại”.9 Còn vua Hê-rô-đê thì nói: "Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-su.

SUY NIỆM

Tin mừng của Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca mà chúng ta vừa nghe cho thấy Chúa Giêsu chính là vị tiên tri mà muôn dân đang mong đợi. Bởi được chứng kiến và nghe nói về tất cả những công việc tốt đẹp Chúa Giêsu đã làm, trong dân đã xuất hiện những dư luận khác nhau về con người của Chúa Giêsu, khiến vua Hêrôđê trở nên bối rối và lo lắng. Chính vì lo lắng và phân vân nên ông đã quyết định tìm cách gặp Chúa Giêsu.

Cũng vậy, trong đời sống đức tin, một đàng vì đôi khi đức tin của chúng ta thiếu vững chắc do nền tảng kiến thức giáo lý quá yếu kém, đàng khác chúng ta lại xem thường việc nghe giảng giải Lời Chúa mỗi khi tham dự thánh lễ, cho nên, chúng ta thường hay bối rối, phân vân khi gặp cơn thử thách, hoặc khi bị anh chị em lương dân chất vấn về niềm tin và niềm hy vọng của chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô.

Lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin-cậy-mến cho gia đình chúng con, để nhờ việc can đảm sống Lời Chúa trước khó khăn của mùa dịch, anh chị em lương dân có thể nhận ra dung mạo của một Thiên Chúa hằng sống và giàu lòng xót thương con người. Amen.