Clock-Time

Suy niệm Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 9: 7- 9  Được gặp gỡ Chúa Giê-su Ki-tô là một hồng ân trọng đại mà có lẽ bất cứ ai cũng khao khát, mong chờ. Thế nhưng, để cho hồng ân này có thể mang lại những hoa trái thiêng liêng và ý nghĩa, đòi hỏi mọi người chúng ta cần phải có một tấm lòng yêu thương và một con tim đơn thành. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM - TUẦN XXV - THƯỜNG NIÊN C


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 9, 7-9)
7 Tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: "Đó là ông Gio-an từ cõi chết trỗi dậy."8 Kẻ khác nói: "Ông Ê-li-a xuất hiện đấy! " Kẻ khác nữa lại nói: "Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại."9 Còn vua Hê-rô-đê thì nói: "Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? " Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-su.

SUY NIỆM
 
"Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-su”. 

Được gặp gỡ Chúa Giê-su Ki-tô là một hồng ân trọng đại mà có lẽ bất cứ ai cũng khao khát, mong chờ. Thế nhưng, để cho hồng ân này có thể mang lại những hoa trái thiêng liêng và ý nghĩa, đòi hỏi mọi người chúng ta cần phải có một tấm lòng yêu thương và một con tim đơn thành. 

Tiểu vương Hêrôđê, sau khi nghe nói về Chúa Giê-su, ông ta cũng tìm cách tìm gặp Người. Thế nhưng, chúng ta có thể nhận ra, tiểu vương Hêrôđê tìm gặp Chúa Giê-su không phải vì yêu mến Người, không phải vì khiêm nhường để đón nhận những giáo huấn của Người. Ông ta muốn gặp Chúa để thoả mãn lòng hiếu kỳ và nhất là, vì lòng đố kỵ, ganh tức, để có cơ hội loại trừ Người. 

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta vẫn luôn có rất nhiều cơ hội để gặp gỡ Chúa Giê-su: qua giờ kinh nguyện, qua thánh lễ, qua anh chị em sống chung quanh mình, v.v. Điều quan trọng là chúng ta có nhận ra sự hiện diện của Chúa hay không! Hãy tìm gặp Chúa với một con tim tràn đầy tình yêu thương và tấm lòng khiêm tốn, đơn sơ. Có như thế, cuộc gặp gỡ với Đức Giê-su Ki-tô mới mang lại niềm vui, bình an và hạnh phúc đích thực cho chúng ta cũng như cho mọi người. 

Lạy Chúa Giê-su yêu mến của chúng con, xin thanh tẩy tâm hồn và đôi mắt của chúng con. Xin giúp chúng con nhận ra và tìm gặp Chúa nơi những người thân yêu trong gia đình, những anh chị em sống chung quanh chúng con, nhất là nơi những anh chị em nghèo khổ, bất hạnh. Xin cho chúng con luôn biết mến yêu và phục vụ Chúa hiện diện nơi mọi người. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường