Clock-Time

Suy niệm Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên C - Vậy ông này là ai?

Tin mừng Lc 9:7-9 Vua Hê-rô-đê mang trong mình một sự bất an, và trong sự bất an, vua đã tự hỏi chính mình: “Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?”. Băn khoăn với câu hỏi đó, vua Hê-rô-đê tìm cho mình câu trả lời đó là vua đã tìm cách gặp Đức Giêu-su
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN C

22-09-2016


LỜI CHÚA (Lc 9, 7-9)
 
Tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: “Đó là ông Gio-an từ cõi chết trỗi dậy.”8 Kẻ khác nói: “Ông Ê-li-a xuất hiện đấy!” Kẻ khác nữa lại nói: “Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại.”9 Còn vua Hê-rô-đê thì nói: “Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-su.” 
 
SUY NIỆM
 
VẬY ÔNG NÀY LÀ AI?

Sống ở đời, ai cũng mong muốn biết mình là ai. Tôi là ai? Đó là câu hỏi nền tảng để xây dựng đời mình. Tôi là ai? không chỉ mang tính cách cá nhân mà còn đặt chính chủ thể trong tương quan với tha nhân. Chính trong tương quan đó, mỗi người sẽ biết về bản thân mình nhiều hơn và mình là gì trong cái nhìn của người khác. Cuộc sống cần đến sự tương quan và chính qua sự  tương quan đó, bản thân lại càng được thể hiện rõ hơn.

Bài Tin Mừng hôm nay, vua Hê-rô-đê mang trong mình một sự bất an, và trong sự bất an, vua đã tự hỏi chính mình: “Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?”. Băn khoăn với câu hỏi đó, vua Hê-rô-đê tìm cho mình câu trả lời đó là vua đã tìm cách gặp Đức Giêu-su. Vua Hê-rô-đê tìm gặp chúa Giê-su không phải xuất phát từ một đam mê chân chính nhưng là để thỏa mản sự tò mò của vua. Vua muốn gặp và muốn biết để kiểm chứng cho hành vi của mình vì chính vua đã giết ông Gioan.

Vậy thì ông này là ai? Đó không chỉ là câu hỏi của riêng vua Hê-rô-đê mà đó nhiều khi cũng chính là câu hỏi của mỗi người chúng ta.Trong hành trình đức tin, nhiều lúc mỗi người chúng ta cũng cần phải chất vấn nơi lương tâm mình: “Tôi là Kitô hữu, vậy tôi là ai?”. Chúng ta trả lời câu hỏi đó như thế nào? Mang trong mình danh hiệu Kitô hữu, chúng ta đã thực sự bám sát, theo sát, học sát Đức Ki tô chưa? Hay chúng ta vẫn còn bất an để rôi hoang mang, nghi ngại với câu hỏi đó. Mỗi người chúng ta phải tìm cho bản thân mình một đáp án vì chính chúng ta mang đang mang trong mình danh hiệu Kitô hữu.

Lạy Chúa, trong thời đại ngày nay, chúng con rất dễ rơi vào tình cảnh đêm tối đức tin để rồi vẫn băn khoăn vơi câu hỏi: “Chúa là ai trong con và con phải sống thế nào để Chúa thực sự sống trong con và con thực sự có Chúa?”. Xin nâng đỡ đức tin còn non kém của chúng con, Amen.

Giuse Vũ Duy An