Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên (Lc 9:7-9) - GKGĐ GP Phú Cường

Khi nhắc Hêrôđê thường làm chúng ta liên tưởng đến một con người xấu xa và độc ác: Hêrôđê đã sống một cuộc đời rất tội lỗi đến cuối cùng, cuộc sống tội lỗi của ông đã khiến ông chém đầu thánh Gioan Tẩy Giả. Thế nhưng, bài Tin mừng hôm nay lại tiết lộ cho chúng ta một phẩm chất thú vị của Hêrôđê mà chúng ta nên cố gắng bắt chước.

GKGĐ GP Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (9,7-9)

7 Tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: "Đó là ông Gio-an từ cõi chết trỗi dậy”. 8 Kẻ khác nói: "Ông Ê-li-a xuất hiện đấy!”. Kẻ khác nữa lại nói: "Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại”. 9 Còn vua Hê-rô-đê thì nói: "Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?”. Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-su.

SUY NIỆM LỜI CHÚA

“Ông Gioan, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” Rồi vua tìm cách gặp Đức Giêsu”.

Khi nhắc Hêrôđê thường làm chúng ta liên tưởng đến một con người xấu xa và độc ác: Hêrôđê đã sống một cuộc đời rất tội lỗi và cuối cùng, cuộc sống tội lỗi của ông đã khiến ông chém đầu thánh Gioan Tẩy Giả. Thế nhưng, bài Tin mừng hôm nay lại tiết lộ cho chúng ta một phẩm chất thú vị của Hêrôđê mà chúng ta nên cố gắng bắt chước.

Hêrôđê đã quan tâm đến Chúa Giêsu và cố gắng tìm cách gặp Chúa Giêsu. Mặc dù điều này cuối cùng không dẫn đến việc Hêrôđê chấp nhận thông điệp ban đầu của Gioan Tẩy Giả và ăn năn, nhưng đó ít nhất là bước đầu tiên. Chúng ta có thể gọi ước muốn này của Hêrôđê là “sự tò mò thánh thiện”. Hêrôđê biết có điều gì đó độc đáo về Chúa Giêsu và ông muốn hiểu điều đó. Ông muốn biết Chúa Giêsu là ai và bị hấp dẫn bởi sứ điệp của Người.

Mặc dù tất cả chúng ta đều được kêu gọi tiến xa hơn nhiều so với Hêrôđê trong việc theo đuổi sự thật, chúng ta vẫn có thể nhận ra rằng Hêrôđê là một “đại diện cách nào đó về sự ‘tò mò thánh thiện’ nơi Chúa Giêsu” cho nhiều người trong xã hội của chúng ta. Rất nhiều người được lôi cuốn bởi Tin mừng và tất cả những gì đức tin của chúng ta trình bày. Họ tò mò lắng nghe những gì Giáo hội nói và cách Giáo hội phản ứng với những bất công trên thế giới. Ngoài ra, xã hội nói chung thường lên án và chỉ trích chúng ta và đức tin của chúng ta. Nhưng điều này vẫn cho thấy một dấu hiệu của sự quan tâm và mong muốn lắng nghe những gì Thiên Chúa nói, đặc biệt là qua Giáo hội.

Hãy chú ý và suy ngẫm về “sự tò mò thánh thiện” của những người xung quanh chúng ta. Có lẽ một người hàng xóm, một thành viên gia đình, hoặc một đồng nghiệp nào đó đã thể hiện sự quan tâm đến những gì đức tin của chúng ta và những gì Giáo hội của chúng ta nói. Khi thấy điều đó, chúng ta hãy cầu nguyện cho họ và xin Chúa sử dụng chúng ta như Ngài đã làm nơi thánh Gioan Tẩy Giả để thông điệp của Thiên Chúa được mang đến cho tất cả những ai thành tâm tìm kiếm.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con tìm kiếm Chúa trong mọi sự và mọi lúc. Trong những bóng tối của đời sống, xin giúp chúng con khám phá ra ánh sáng mà Chúa đã tiết lộ và mang ánh sáng đó đến những nơi đang cần được chiếu sáng. Amen.