Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 10: 1-12: Tin Mừng phải được loan báo trong sự nghèo khó. Đó là điều Chúa Giêsu muốn khi sai các tông đồ ra đi loan báo Tin Mừng.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN C

 

 
 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 10: 1-12)

1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến.2 Người bảo các ông:3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường.5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: "Bình an cho nhà này!”6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em.7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia.8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em.9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: "Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông”.10 Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói:11 "Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần”.12 Thầy nói cho anh em hay: trong ngày ấy, thành Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn thành đó”.

Suy niệm

Tin Mừng phải được loan báo trong sự nghèo khó. Đó là điều Chúa Giêsu muốn khi sai các tông đồ ra đi loan báo Tin Mừng. Người loan báo Tin Mừng phải là những người không rườm rà tô điểm, không thức ăn, không mang theo túi tiền, bao bị, giày dép (x. Lc 10,3). Vì theo Đức Giáo hoàng Phanxicô, “Tin Mừng là ơn cứu độ chứ không phải là một thần học hay giải pháp về sự thịnh vượng”. (Bài giảng ngày thứ Năm, 06/02/2014).

Ngài giải thích: “Chúng ta phải giúp đỡ và xây dựng các tổ chức hỗ trợ cho những người nghèo, người tù tội, và bị bách hại... Đúng thế, bởi vì Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn để làm việc đó. Nhưng khi chúng ta quên mất sứ mạng loan báo Tin Mừng, quên mất sự nghèo khó, quên mất lòng nhiệt thành tông đồ, rồi thay vào đó, chúng ta đặt hi vọng vào những phương thức của con người, thì Giáo Hội sẽ dần dần trượt dài, trở nên một tổ chức phi chính phủ (NGO), trở thành một tổ chức đẹp đẽ. Nó mạnh mẽ, nhưng không có tính phúc âm hóa, bởi thiếu đi tinh thần, thiếu đi sự nghèo khó, và thiếu mất sức mạnh chữa lành”. (Bài giảng ngày thứ Năm, 06/02/2014).

Quả thật, người loan báo Tin Mừng thực sự chính là người bước theo con đường nghèo khó của Chúa Giêsu, Đấng “vốn dĩ là Thiên Chúa,… nhưng đã tự hủy mình” (Pl 2,7); Đấng “vốn giàu có, lại trở nên nghèo khó vì chúng ta, để chúng ta trở nên giàu có nhờ sự nghèo khó của Người” (2Cr 8,9). 

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết can đảm bước đi theo Chúa trên con đường nghèo khó, nhờ đó chúng con thật sự trở thành chứng nhân đích thực Tin Mừng của Chúa. Amen.​

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường