Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 1: 47-51 Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người."

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 29-09-2016 THỨ NĂM

SAU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊNLỄ CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN

MICAE, GABRIEL VÀ RAPHAEL

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 1, 47-51)
 
47 Khi ấy, Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối."48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người: "Làm sao Ngài lại biết tôi? " Đức Giê-su trả lời: "Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi."49 Ông Na-tha-na-en nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en! "50 Đức Giê-su đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa."51 Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người."
 
SUY NIỆM

Các kinh Tiền Tụng trong thánh lễ thường được kết thức với công thức: “cùng tòan thể Thiên Thần và các thánh….” Thiên thần trong Thánh Kinh luôn mang ý nghĩa là “sứ giả”, theo thơ Do Thái 1, 14, các Thiên thần là những đấng thiêng liêng chuyên lo phụng thờ Thiên Chúa và được sai đi để cứu giúp những người được cứu chuộc. Trong Cựu Ước, các Thiên thần được coi như là “các thánh” hay như là “người con của Thiên Chúa”. Các thiên thần Seraphim và Kerubim được nhhắc đến cách đặc biệt. Một số các vị trong số các vị được nhắc đến với tên gọi như: Micae có nghĩa là “ai được như Thiên Chúa?”, Gabriel có nghĩa là “Sức mạnh của Thiên Chúa”, Raphael có nghĩa là “Thiên Chúa chữa lành”. Đây là ba vị Tổng Lãnh Thiên Thần mà hôm nay Giáo Hội mừng kính để nhắc nhớ cho chúng ta biết rằng, trong lịch sử cứu độ không chỉ có sự cộng tác của con ngừơi, nhưng còn có sự đóng góp của các thiên thần.

Điều đó nói lên mối tương quan mật thiết giữa thế giới thần thiêng và thế trần trong chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Và ý muốn của Thiên Chúa chính là đưa con người về với thế giới thần thiêng, nơi đó họ sẽ hợp đoàn với các thiên thần chiêm ngưỡng vinh quang Thiên Chúa và cất tiếng ca tụng Người. Sự hợp đoàn nầy kết thúc lịch sử cứu chuộc, và lúc nầy thế giới thần thiêng và thế trần trở thành một vương quốc duy nhất, Vương quốc của Thiên Chúa, mọi công dân của Vương quốc nầy đều là anh em với nhau trong cùng một phẩm giá như nhau: con cái của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu đã khẳng định điều đó với Nathanael: “các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các Thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Ngừơi”. Quả thật, Đức Kitô nhập thể đến trần gian là để nối kết hai thế giới linh thiêng và thế trần. Ai tin vào Đức Kitô sẽ được gọi là con Thiên Chúa, và họ sẽ trở thành “thần”. Qua Bí tích Rửa tội, ngừơi Kitô hữu đã chết cho tội, và đã được tái sinh làm con cái Thiên Chúa, cũng có nghĩa là họ được gia nhập vào đạo binh các Thiên thần, trở thành “sứ giả” Tin Mừng có nhiệm vụ phụng thờ Thiên Chúa và đựơc sai đi để phục vụ cho chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa theo khả năng, địa vị, hoàn cảnh của cuộc sống của mình.

Lạy Chúa, nhờ đức tin chúng con đựơc trở thành công dân của Nước trời, xin cho chúng con sống xứng đáng với phẩm giá mà chúng con được nhận lãnh, phẩm giá làm con Thiên Chúa. Như các Tổng lãnh Thiên thần, chúng con được Chúa cử đi vào thế giới như sứ giả của Chúa. Xin cho chúng con hoàn thành nhiệm vụ Chúa gởi trao. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường