Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên (Ga 1:47-51) - GKGĐ GP Phú Cường

Hôm nay Giáo hội mừng kính tổng lãnh các thiên thần Micae, Gabriel và Raphael, đây là danh hiệu rất quen thuộc với chúng ta và cũng được Kinh thánh nhắc tới nhiều lần. Khi nói đến thiên thần, sách Giáo lý của Hội thánh Công giáo cũng khẳng định, các ngài là loài thiêng liêng không có thể xác.

GKGĐ GP Phú Cường

LỄ TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MIACE, GABRIEL VÀ RAPHAEL

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (1,47-51)

47 Hôm ấy, khi Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối”.48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người: "Làm sao Ngài lại biết tôi?”. Đức Giê-su trả lời: "Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi”.49 Ông Na-tha-na-en nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en!”.50 Đức Giê-su đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa”.51 Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người”.

SUY NIỆM LỜI CHÚA

Hôm nay Giáo hội mừng kính tổng lãnh các thiên thần Micae, Gabriel và Raphael, đây là danh hiệu rất quen thuộc với chúng ta và cũng được Kinh thánh nhắc tới nhiều lần. Khi nói đến thiên thần, sách Giáo lý của Hội thánh Công giáo cũng khẳng định, các ngài là loài thiêng liêng không có thể xác. Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu xác quyết với các môn đệ của Người về sự hiện hữu của các thiên thần. “Thật, ta nói thật với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người” (Ga 1,51).

Mặc dù hình ảnh của các thiên thần trong văn hoá Á Đông không được phác hoạ cụ thể, nhưng hình ảnh này lại được trình bày khắp nơi và nhiều thời trong văn hoá Tây phương. Chúng ta thấy trong kiến trúc, hội hoạ, và trong nhiều mặt của đời sống, các thiên thần như là một vị đứng kề bên để mách bảo, che chở và nâng đỡ từng con người. Điều này không phải là kết quả của trí tưởng tượng mà là của niềm tin, của những con người sống biết cậy dựa vào Đấng Tạo Thành.

Dù chúng ta không thấy các thiên thần, cũng như không thấy Chúa Cha, nhưng chúng ta tin vào mặc khải của Đức Giêsu về tình yêu mà Thiên Chúa dành cho nhân loại. Thiên Chúa hằng can thiệp vào cuộc sống của chúng ta cách diệu kỳ, niềm tin nơi sự hiện diện và hoạt động của các thiên thần luôn nhắc nhở chúng ta điều đó. Quả thật, cuộc sống của chúng ta có muôn điều kỳ diệu mà không ai có thể giải thích cho thấu đáo về sự hiện diện và che chở của các thiên thần.

Đây chính là niềm tin mà hôm nay khi mừng kính các thiên thần Micae, Gabriel và Raphael, Giáo hội muốn mời gọi chúng ta hướng tới.

Lạy Chúa, xin cho các thiên thần của Chúa luôn bảo vệ và hướng dẫn mỗi người trong gia đình chúng con, xin giúp chúng con luôn vững tin vào Chúa. Amen.