Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 11: 5-13  Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã cho chúng ta biết phải làm gì khi cầu xin. Hãy cứ xin với tấm lòng thành và phải kiên nhẫn sẽ được Chúa nhận lời bởi Người nói: “cứ xin thì sẽ được”.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 11: 5-13)

5 Người còn nói với các ông: "Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: "Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh,6 vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả";7 mà người kia từ trong nhà lại đáp: "Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.?8 Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.9 "Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.11 Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó?12 Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp?13 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?

SUY NIỆM

 

Ai trong chúng ta cũng ít nhiều kinh nghiệm về việc xin xỏ với cha mẹ của mình; và đương nhiên cha mẹ luôn biết con mình muốn xin gì để cho hay từ khước.

Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã cho chúng ta biết phải làm gì khi cầu xin. Hãy cứ xin với tấm lòng thành và phải kiên nhẫn sẽ được Chúa nhận lời bởi Người nói: “cứ xin thì sẽ được”.

Quả thực, Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót lại không ban cho con cái mình những điều tốt lành khi con cái cầu xin hay sao! Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cầu xin cũng được Chúa nhận lời. Chúa biết trước những gì chúng ta cầu xin. Nhiều khi chúng ta xin mà chưa nhận được bởi chúng ta xin với tà ý; hoặc Chúa đang thử thách để củng cố đức tin cho chúng ta; hoặc Ngài đang có kế hoạch làm điều vĩ đại trên cuộc đời chúng ta nhằm mang lại ơn cứu độ cho chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy kiên trì cầu xin nếu điều đó là điều tốt lành. Hãy cứ cầu xin với những nhu cầu thực tế của mình nhưng xin theo thánh ý Chúa. 

Có ai chạy đến van xin Đức Giêsu mà phải thất vọng ra về bao giờ. Chẳng hạn như người phụ nữ xứ Canaan cứ theo và van xin Người chữa bệnh cho con gái bị quỷ ám; hay như đoạn Tin Mừng, người bạn quấy rối lúc đêm khuya nài xin mượn cho bằng được bánh để đãi khách và đã được như ý. Sự nài xin khẩn thiết với sự kiên trì ắt sẽ được nhận lời. 

 Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn vững tin vào sự quan phòng đầy tình yêu của Chúa, để tất cả những gì chúng con cầu xin luôn xứng hợp với thánh ý của Chúa. Amen.

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường