Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 11: 47-54: Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu gọi những người thông luật là những người nắm giữ “chìa khoá của sự hiểu biết”, vì họ là những người thông thạo Kinh Thánh và nắm rõ lịch sử cứu độ.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN A


THÁNH NỮ TÊRÊSA AVILA, TRINH NỮ


 
 

  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (11: 47-54)

47 Khi ấy, Đức Giêsu phán rằng: "Khốn cho các người! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy!48 Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng.49 "Vì thế mà Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã phán: "Ta sẽ sai Ngôn Sứ và Tông Đồ đến với chúng: chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia.50 Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa,51 từ máu ông A-ben đến máu ông Da-ca-ri-a, người đã bị giết giữa bàn thờ và Thánh Điện. Phải, tôi nói cho các người biết: thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu.52 Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản”.53 Khi Đức Giêsu ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pharisêu bắt đầu căm giận Người ra mặt, và vặn hỏi Người về nhiều chuyện,54 gài bẫy để xem có bắt được Người nói điều gì sai chăng.

SUY NIỆM

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu gọi những người thông luật là những người nắm giữ “chìa khoá của sự hiểu biết”, vì họ là những người thông thạo Kinh Thánh và nắm rõ lịch sử cứu độ. Với những kiến thức về Thánh Kinh, về lịch sử cứu độ, thì đúng lẽ họ phải nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ mà các ngôn sứ loan báo và toàn bộ lịch sử cứu độ quy hướng về. Thế nhưng họ không những không tin mà còn xuyên tạc, ngăn cản người khác đến và tin vào Chúa Giêsu. Tồi tệ hơn khi họ còn tìm cách loại trừ Người.

Nơi Chúa Giêsu - một Thiên Chúa yêu thương, Đấng đã nhập thể và đi vào lịch sử nhân loại hầu giải phóng và mang đến ơn cứu độ cho con người. Thế nhưng những xuyên tạc của họ đã bóp méo khuôn mặt của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu trở thành kẻ lộng ngôn (x. Lc 22, 70; Ga 19, 7), một tên sách động, xúi dục dân chúng nổi loạn (x. Lc 23, 2.5.14), một tên tội phạm xấu xa hơn cả tên trộm cướp, giết người (x. Lc 23, 18-19; Ga 18, 40).

Các luật sĩ là những người hiểu biết Thánh Kinh và lề luật. Họ được coi là những người lãnh đạo dân chúng vì họ nắm giữ “chìa khóa của sự hiểu biết”. Thế nhưng thay vì phục vụ, hướng dẫn người khác đến với Thiên Chúa thì ngược lại họ đã “cất dấu chìa khóa sự hiểu biết”. Họ sử dụng sự hiểu biết để ngăn cản người khác đến với Thiên Chúa, bắt người khác phục vụ mình.

Một cách nào đó, ai trong chúng ta cũng có trách nhiệm hướng dẫn kẻ khác nhận ra chân lý đức tin. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết dùng cuộc sống hiện tại, biết dùng lời nói, thái độ và cách cư xử hằng ngày để người khác nhìn vào mà ngợi khen Cha trên trời.

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường