Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 11: 47-54 Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa,51 từ máu ông A-ben đến máu ông Da-ca-ri-a, người đã bị giết giữa bàn thờ và Thánh Điện. Phải, tôi nói cho các người biết: thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 13-10-2016

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 11, 47-54)
 

47 "Khốn cho các người! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy!48 Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng.49 "Vì thế mà Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã phán: "Ta sẽ sai Ngôn Sứ và Tông Đồ đến với chúng: chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia.50 Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa,51 từ máu ông A-ben đến máu ông Da-ca-ri-a, người đã bị giết giữa bàn thờ và Thánh Điện. Phải, tôi nói cho các người biết: thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu.52 "Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản." 53 Khi Đức Giê-su ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu căm giận Người ra mặt, và vặn hỏi Người về nhiều chuyện,54 gài bẫy để xem có bắt được Người nói điều gì sai chăng.


SUY NIỆM

Chúa Giêsu lên án tội giả hình của giới chức Do Thái. Họ nuối tiếc các tiên tri thời xưa, nhưng lại từ chối Chúa Giêsu, vị tiên tri cao cả đang sống với họ. Họ độc quyền giải thích Kinh Thánh theo ý riêng để đòi hỏi người ta tuân giữ nhưng chính họ lại không tuân giữ.

Và lời Chúa hôm nay cũng cảnh giá mỗi người chúng ta về khía cạnh này. Đừng quá bám víu vào những thành công trong quá khứ để rồi lơ là với bổn phận hiện tại. Ỷ vào danh hiệu Kitô hữu, năng đi lễ đọc kinh nhưng lại sao lãng việc công bình, bác ái đối với anh chị em. Thích tổ chức những thánh lễ hoành tráng nhưng lại thiếu sự chuẩn bị tinh thần và đời sống để mừng lễ. Cũng có thể chúng ta rất nhiệt tình với công việc đạo đức, nhưng lại không sống tinh thần đạo đức trong hôn nhân, gia đình và nghề nghiệp…

Đôi khi chúng ta cũng tự mãn về những kiến thức tôn giáo nhưng lại không thực hành kiến thức đó; có hiểu biết về Tin mừng nhưng lại không thiện chí sống theo Tin mừng. Như thế chúng ta đã không thành tâm sống đạo để được vào Nước Trời, mà còn cản trở người khác vào Nước Trời vì đời sống thiếu gương mẫu của mình.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết lắng nghe lời Chúa hằng ngày và biết cố gắng sống, thực hành lời Chúa bằng đức tin và lòng yêu mến, để một ngày kia chúng con khỏi phải hối tiếc về những hành vi sống đạo của mình. Amen

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường