Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên C - Hãy mạnh dạn lê Giêrusalem như Chúa

Tin mừng Lc 13: 31-35 Chúa Giêsu đã tỏ ra bình thản trước việc Hêrôđê đang tìm cách sát hại Ngài, Chúa Giêsu bình thản đến độ dững dưng với thách đố ấy. Tại sao? thưa tại bởi Ngài luôn trung thành tuyệt đối với ý định của Thiên Chúa.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C

Ep 6, 10-20; Lc 13, 31-35

 
HÃY MẠNH DẠN LÊN GIÊRUSALEM NHƯ CHÚA


 
Cái chết luôn là một đe dọa đối với con người. Lo sợ càng tăng khi cái chết là một cực hình. Là con người như chúng ta, Chúa Giêsu cũng không tránh khỏi những lo âu sợ hãi trước cái chết như Ngài đã cho thấy điều đó trong cơn hấp hối tại vườn Giêtsimani. Bối cảnh của trang Tin Mừng hôm nay là có một số người báo tin cho Chúa Giêsu hay Hêrôđê muốn giết Ngài và khuyên Ngài hãy trốn đi nơi khác.

Thế nhưng, đứng trước lời báo đó Chúa Giêsu vẫn bình thản bởi đơn giản Chúa Giêsu đón nhận cái chết như một phần thiết yếu trong chương trình cứu độ Chúa Cha đã giao phó mà Ngài thực hiện cho tới khi hoàn tất dù có bị đe doạ tính mạng.

Chúa Giêsu đã tỏ ra bình thản trước việc Hêrôđê đang tìm cách sát hại Ngài, Chúa Giêsu bình thản đến độ dững dưng với thách đố ấy. Tại sao? thưa tại bởi Ngài luôn trung thành tuyệt đối với ý định của Thiên Chúa.

Thật vậy, cả cuộc đời Ngài là một tiếng xin vâng đối với thánh ý của Chúa Cha. Do đó một khi biết rằng có một hiến lễ phải hoàn tất và hiến lễ ấy nằm trong chương trình của Thiên Chúa, thì không gì phải làm Ngài bận tâm, ngoài việc chu toàn công việc được giao phó.

Khi những người Pharisêu đến thưa Đức Giê-su rằng: "Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hêrôđê đang muốn giết ông!". Cho chúng ta thấy rằng, không phải tất cả những người Pharisiêu đều đối kháng với Chúa Giêsu, nhưng vẫn còn có một số thiện tâm thiện chí, họ đã nhận ra Chúa Giêsu như là một tiên tri, một ngôn sứ, đồng thời cũng nhận ra bạo vương Hêrôđê là mộ tay bạo chúa đã từng sát hại Gioan tẩy giả. Vì vậy với một lòng mến chân thành, họ cũng quan tâm đến vận mệnh của Chúa Giêsu, và lo lắng cho sự xuất hiện của Người, nên khuyên Người nên ẩn mặt đi và tìm nơi an toàn.

Chúa Giêsu đã tỏ ra bình thản trước việc Hêrôđê đang tìm cách sát hại Ngài. Sở dĩ Ngài bình thản được như thế là vì Ngài luôn trung thành tuyệt đối với ý định của Thiên Chúa. Thật vậy, cả cuộc đời Ngài là một tiếng xin vâng đối với thánh ý Thiên Chúa.

Do đó, một khi biết rằng có một hiến lễ phải hoàn tất và hiến lễ ấy nằm trong chương trình của Thiên Chúa thì không gì phải làm cho Ngài bận tâm, ngoài việc chu toàn công việc được giao phó.  Xin cho ta biết sống trọn giây phút hiện tại, nhờ đó chúng ta an tâm và sẵn sàng bất cứ lúc nào Chúa đến gọi chúng ta. 

Trước lời cảnh báo của những người quan tâm lo lắng. Chúa Giêsu không sợ nguy hiểm, Người không phải tham sống sợ chết, nhưng với Người luôn thể hiện một tình yêu với Chúa Cha và với nhân loại, vì thế không có gì có thể ngăn cản Người hoàn tất ý định mà Người đã lãnh nhận. Người bảo họ: "Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: "Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất”. Vì tình yêu Người chấp nhận tất cả, không vì một ông vua thế gian mà có thể rút gắn chương trình của Người hay phải trốn tránh. Người đến trần gian không phải “vui thi ở, dở thì đi”, nhưng là để chu toàn thánh ý Chúa Cha đã ấn định.

Thật sự mà nói, ta sẽ càng cảm thông với những tâm tình của Chúa Giêsu, khi chúng ta biết rằng lúc đó Ngài đang tiến về Giêrusalem, tiến đến gần giây phút thực hiện cuộc Vượt qua của Ngài để đem ơn cứu rỗi cho mọi người, nhưng cũng chính lúc đó sự chống đối của các kẻ thù Chúa mỗi lúc một gia tăng. Những người Biệt phái, Luật sĩ, Tư tế trong dân, đang tìm cách loại trừ Chúa, ngay cả vua Hêrôđê Antipas cũng không ưa thích gì Ngài, chính ông ra lệnh chặt đầu Gioan Tẩy giả, đó là điềm không tốt cho Chúa Giêsu lúc đó đang có mặt trên phần đất thuộc thẩm quyền của ông.

Trước sự độc ác của con người không thể làm cho Thiên Chúa không yêu thương con người. Trái lại, Thiên Chúa đã chấp nhận trở nên yếu hèn, bị khinh chê, Ngài vẫn yêu thương con người và yêu thương cho đến chết trên Thập giá. Tuy nhiên, cái chết của Chúa Giêsu không phải là một chiến bại vĩnh viễn, bởi vì rồi đây con người sẽ trở lại nhìn nhận Thiên Chúa. Lời tiên báo của Chúa Giêsu hé mở cho chúng ta thấy viễn tượng hy vọng: "Các ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa, cho đến lúc các ngươi nói: chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Chúa". Ðây không chỉ là lời tiên tri về cuộc khải hoàn của Ngài vào thành Giêrusalem, nhưng còn là lời tiên tri về cuộc chiến thắng cuối cùng của Ngài vào thời cánh chung, khi Thiên Chúa là tất cả trong mọi sự.

Trước những khổ đau và nghịch cảnh của cuộc sống, liệu rằng ta có xác tín vào Thiên Chúa chưa hay ta đã quá lo lắng, sợ hãi đến nỗi phải đi coi bói, hoặc tin tưởng vào một điều dị đoan nhảm nhí nào đó. Chưa dừng ở đó, có khi còn tệ hơn nữa, vì hiềm khích, tham lam và kiêu ngạo, ta đã đắm chìm trong tội, nên không thể nhận ra tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình. Ta đã bị một lớp mây mù dày đặc của tội lỗi làm cho mắt mình không còn phân biệt được tốt – xấu. Hay đôi khi nhận ra, nhưng vì chút miếng cơm, manh áo, vì danh dự, vì chức quyền, ta đã nhắm mắt trước tình yêu của Ngài, và đã đi ngược lại với tiếng Lương Tâm.

Thiên Chúa là người Cha đầy yêu thương, nhờ đó ta sẽ có được sự tin tưởng phó thác trước tương lai và bình an trong mọi thử thách, mọi nghịch cảnh ở đời vì biết rằng tương lai không hoàn toàn thuộc về mình và mọi nghịch cảnh có xảy đến cho ta cũng không nằm ngoài ý định yêu thương của người Cha. Đồng thời còn biết sẵn sàng chấp nhận số phận thương đau với Chúa bằng một sự kiên trì nhẫn nại vì: “Ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu rỗi”.
 
Huệ Minh