Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên Năm B - Lễ Thánh Simon Và Thađêô Tông Đồ - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Thánh Simon và thánh Giuđa là hai trong số mười hai tông đồ được Chúa Giêsu tuyển chọn làm môn đệ. Đây là các tông đồ trở thành các trụ cột của Hội thánh...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ NĂM TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN NĂM B

LỄ THÁNH SIMON VÀ THAĐÊÔ TÔNG ĐỒ

GKGD Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (6,12-18)

12 Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa.13 Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.14 Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô,15 Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Quá Khích,16 Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội.17 Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn18 đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành

SUY NIỆM

Thánh Simon và thánh Giuđa là hai trong số mười hai tông đồ được Chúa Giêsu tuyển chọn làm môn đệ. Đây là các tông đồ trở thành các trụ cột của Hội thánh. Vì thế, chúng ta hiểu là Chúa rất thương yêu và hết sức mở lòng trí các ngài, để các ngài có thể hiểu được mầu nhiệm Nước Thiên Chúa và nhờ đó, các ngài loan truyền Nước Thiên Chúa cho người khác.

Việc đầu tiên sau khi Chúa Giêsu chọn mười hai tông đồ đó là giảng dạy và chữa lành. Đây là công việc cần thiết và quan trọng bậc nhất. Dạy cho người ta biết về Chúa để theo Chúa và chữa lành các vết thương trong thể xác và tâm hồn người ta.

Để làm được điều đó, người môn đệ phải là người ở với Chúa. Ở với Chúa để có thể hiểu được, và khi hiểu được thì mới có thể nói cho người ta biết về Chúa. Người môn đệ ở với Chúa là người biết tâm tư và ý muốn của Người. Chúa yêu thương nhân loại và đã hiến thân vì nhân loại, vì mỗi người chúng ta. Người cũng muốn chúng ta có một tình yêu như Người. Người đã từng nói với các môn đệ: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. (Ga 13, 34). Đây cũng chính là cách thức để chữa lành các vết thương. Yêu thương để chữa lành người khác.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa cũng gọi chúng con và cho chúng con làm con, làm môn đệ của Chúa. Xin giúp chúng con biết sống yêu thương. Xin giúp chúng con biết chữa lành các vết thương của anh chị em bằng chính tình yêu của Chúa. Amen.