Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên Năm B - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Thiên Chúa cũng sẽ rất vui khi con người biết ăn năn sám hối, biết quay trở về với Chúa để được đón nhận ơn cứu độ. Và đâu chỉ có Chúa mới vui mừng mà thôi, nhưng cả “các thiên thần của Thiên Chúa”, và những ai thuộc về Ngài cũng vui mừng “vì một người tội lỗi hối cải”.

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ NĂM TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN

NGÀY 04/11/2021

GKGD Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (15,1-10)

1 Hôm đó, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng.2 Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: "Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng”.3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này:4 "Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?5 Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai.6 Trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: "Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!".7 Vậy, tôi nói cho các ông hay: “Trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.8 Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được?9 Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất.10 Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối”.

SUY NIỆM

Thiên Chúa là tình yêu. Đó là điều chúng ta vẫn luôn xác tín với nhau. Vì Thiên Chúa là tình yêu, nên nơi Ngài, mọi sự đều quy về tình yêu. Chính vì yêu nhân loại, nên làm sao Chúa vui được khi con người phạm tội; bởi vì tội làm cho con người phải trầm luân hoả ngục, phải xa cách Chúa đời đời. Cũng vì yêu, Thiên Chúa cũng sẽ rất vui khi con người biết ăn năn sám hối, biết quay trở về với Chúa để được đón nhận ơn cứu độ. Và đâu chỉ có Chúa mới vui mừng mà thôi, nhưng cả “các thiên thần của Thiên Chúa”, và những ai thuộc về Ngài cũng vui mừng “vì một người tội lỗi hối cải”.

Chúa Giêsu đã đến thế gian, để giúp mọi người nhận biết về một Thiên Chúa chân thật và yêu thương. Và đồng thời, Ngài cũng luôn tìm cách giúp con người nhận thấy được giá trị cao vời của mỗi nhân vị. Vì chưng, cho dù họ là ai, là người thánh thiện hay tội lỗi thì cũng đều mang hình ảnh của Thiên Chúa. Đối với Chúa Giêsu, mỗi người luôn có giá trị cao nhất; do vậy, không thể vì họ là tội nhân mà Chúa đành bỏ mặc họ. Quả thật, nếu một tội nhân mất đi phần rỗi đời đời của họ, thì có lẽ Ngài cũng đau xót hơn cả việc chính chúng ta vĩnh viễn mất đi một người thân yêu!

Thánh Phaolô từng nhắn nhủ: “Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu” (Pl 2,5). Qua đây, chúng ta thử xét xem: chúng ta có thật sự vui vẻ để đón nhận một người anh chị em lầm lỡ, và tìm cách giúp họ sớm hòa nhập trở lại với cộng đoàn không? Chúng ta có quan tâm đến tình trạng sức khỏe tinh thần và linh hồn của người thân trong gia đình, họ hàng, bạn bè hay một người mà ta quen biết hay chưa? Chúng ta có dửng dưng vô cảm theo kiểu “thân ai người ấy lo, hồn ai kẻ ấy giữ” không?

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn biết ý thức đến thân phận và phẩm giá cao quý của con người. Xin giúp chúng con bỏ đi những thành kiến, để không bao giờ dám loại trừ những người thấp hèn và những người tội lỗi. Thay vào đó, xin cho chúng con có được một thái độ biết cảm thông; đồng thời cũng biết không ngừng sám hối bản thân mỗi ngày. Amen.