Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 17: 20-25 -  Triều đại của Chúa đến gắn liền với Đấng Cứu Thế. “Triều đại đó đang ở giữa các ông”, đó là lời khẳng định về chính Người.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN A

 

LỄ THÁNH JOSAPHAT, GIÁM MỤC 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (17: 20-25)

20 Người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ triều đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: "Triều đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được.21 Và người ta sẽ không nói: Ở đây này! hay Ở kia kìa!, vì này triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông”.22 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy.23 Người ta sẽ bảo anh em: Người ở kia kìa! hay Người ở đây này! Anh em đừng đi, đừng chạy theo.24 Vì ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người.25 Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ”.

Suy niệm

 

Trong đời sống, nhiều chuyện xảy ra làm ta mất phương hướng. Nhiều thông tin quá làm cho ta không biết tin nào là tin thật, tin nào là tin giả. Nhiều thứ học thuyết quá chúng ta không biết cái nào đúng cái nào sai. Trong tôn giáo, cũng có nhiều nguyên tắc luân lý quá chúng ta không biết áp dụng luật nào, nguyên tắc nào. Tin Mừng dạy nhiều quá nhiều lúc chúng ta không biết mình phải sống thế nào! 

Tính đa diện của thông tin làm cho con người mở mang tri thức. Sự đa dạng thông tin mà mạng xã hội mang lại làm cho ta tiếp cận với nhiều cách suy nghĩ, nhiều lập trường khác nhau. Tuy nhiên, một trong những vấn nạn nan giải đó là làm sao phân biệt được tin thật và tin giả, làm sao biết đúng sai? 

Thời Chúa Giêsu, có nhiều người đến và tự xưng mình là Messia. Biệt từ Messia dùng trong Thánh Kinh có nghĩa là triều đại hay nước Chúa đến. Càng nhiều người tự xưng mình như vậy nên dân chúng hoang mang bối rối không biết đâu là thật đâu là giả. Những người làm cách mạng, lợi dụng sự ngây thơ của tầng lớp bình dân để lôi kéo họ về phe phái của mình. Chúa Giêsu không lên án hay chỉ trích người nào. Người kéo sự chú ý của dân chúng vào chính cuộc đời và sứ vụ của Người. Triều đại của Chúa đến gắn liền với Đấng Cứu Thế. “Triều đại đó đang ở giữa các ông”, đó là lời khẳng định về chính Người. Chúa đang ở giữa họ. Và sứ vụ của Đấng Messia đến đã bị người đời loại bỏ và chịu nhiều đau khổ. 

Người ta trông chờ triều đại Chúa đến trong vinh quang, nhưng Chúa thì lại đến trong âm thầm. Người ta chờ Đấng Messia đến trong uy nghi để chinh phạt nhưng Chúa lại đến để bị loại trừ và chết thay cho con người tội lỗi. Điều này càng làm cho mầu nhiệm cứu độ của Chúa trở nên khó hiểu và kém lôi cuốn. 

Điều này khiến cho ta suy nghĩ về các giá trị tôn giáo mà ngày hôm nay nhiều người mang danh là Kitô hữu chối bỏ cách công khai hay lén lút. Họ chạy theo các xu hướng trần tục mà bỏ mặc các giá trị luân lý căn bản. Điều đó chẳng khác nào họ loại trừ Chúa Giêsu. Họ tin vào các nguyên tắc và ứng xử tính trần thế hơn là quy chiếu các giá trị đó trong Tin Mừng. Điều này dẫn đến một nguy cơ là có tôn giáo nhưng lại không cần đến giáo huấn của Chúa, không cần đến ơn cứu độ của Chúa. 

Lạy Chúa Giêsu, trong thế giới này, nhiều lúc chúng con quay cuồng với đủ thứ học thuyết. Chúng con tin vào chúng và dẫn đến chúng con mất đức tin cách mù quáng. Xin cho chúng con biết dừng lại để định hướng lại đường đi, định hướng lại đức tin của chúng con trong Chúa. Amen. 


 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường