Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 17: 20-25: Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa mặc khải về ngày tận thế. Dù vậy, chúng ta cũng khó hiểu hết, khó thấu đáo toàn bộ nội dung của mặc khải. Nhưng Chúa đã làm nổi rõ sự bất ngờ, sự mất bình an, mất trật tự của thế giới trong ngày tận thế.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN C 
Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Lu-ca (Lc 17: 20-25)
 

20 Người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: "Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được.21 Và người ta sẽ không nói: "Ở đây này! hay "Ở kia kìa! , vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông."22 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy.23 Người ta sẽ bảo anh em: "Người ở kia kìa! hay "Người ở đây này! Anh em đừng đi, đừng chạy theo.24 Vì ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người.25 Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ.

 
SUY NIỆM

 

Ngày tận thế, không nhiều thì ít, là một đề tài hình như luôn hấp dẫn những ai có lòng tin. Nó gây tò mò nơi một số lớn người trong nhân loại. Hiện tượng các giáo phái nổi lên đây đó, nhất là nhiều giáo phái chủ trương ngày tận thế đã gần kề, đã lôi kéo nhiều người theo nó. Chẳng hạn, vụ phun hơi ngạt do giáo phái “Chân lý đối tượng” chủ trương tại Nhật hồi tháng 3 năm 1995, để nói lên rằng, ngày tận thế đã gần kề, cần phải chết trước ngày tận thế để tránh những tai nạn thảm khốc trong ngày tận thế, là một bằng chứng.

Dù sao đối với người có đức tin chân chính, người biết phó thác từng giây phút đời mình cho Chúa, niềm tin vào ngày tận thế là một niềm tin cần thiết và có lợi để họ sống vì Chúa, vì anh chị em, và mưu cầu lợi ích phần rỗi cho chính mình, cũng như cho đồng loại.

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa mặc khải về ngày tận thế. Dù vậy, chúng ta cũng khó hiểu hết, khó thấu đáo toàn bộ nội dung của mặc khải. Nhưng Chúa đã làm nổi rõ sự bất ngờ, sự mất bình an, mất trật tự của thế giới trong ngày tận thế: “Người ta sẽ bảo anh em: Nguời ở kia kìa! hay Người ở đây này! Anh em đừng đi, đừng chạy theo vì ánh chớp chói lòa chiếu sáng từ chân trời này đến chân trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người”.

Chúng ta nguyện xin Chúa ban cho chúng ta tràn đầy bình an của Chúa trong ngày Người đến. Nhưng để đạt bình an của Chúa trong cuộc sống vĩnh cửu, thì ngay từ hôm nay, chúng ta phải biết chuẩn bị bằng sự tỉnh thức như Chúa Giêsu đã từng cảnh báo. Tỉnh thức là dấn thân tích cực trong giây phút hiện tại bằng tất cả sự rèn giũa chính mình trong đời Kitô hữu, để ngày càng thánh thiện hơn, nên giống Chúa Kitô hơn.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con tâm hồn bình an, để chúng con biết kiên tâm, thức tỉnh, chờ đợi, thờ phượng Chúa và tiến về cùng Chúa trên quê trời trong bình an. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường