Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên Năm B - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu nói về sự xuất hiện của Nước Trời. Ngày giờ triều đại Thiên Chúa đến vẫn luôn là vấn đề thao thức đối với Do Thái giáo thời bấy giờ. Tuy nhiên dù có thao thức có chờ đợi, họ cũng không gặp, dù rằng Nước Thiên Chúa đang hiện diện giữa họ.

PHÚT CẦU NGUYỆN

THỨ NĂM TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 11/11/2021


GKGD Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (17,20-25)

20 Một hôm, người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ triều đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: "Triều đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được.21 Và người ta sẽ không nói: Ở đây này! hay Ở kia kìa!, vì này triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông”.22 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy.23 Người ta sẽ bảo anh em: Người ở kia kìa! hay Người ở đây này! Anh em đừng đi, đừng chạy theo.24 Vì ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người.25 Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ”.

SUY NIỆM

Tin mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu nói về sự xuất hiện của Nước Trời. Ngày giờ triều đại Thiên Chúa đến vẫn luôn là vấn đề thao thức đối với Do Thái giáo thời bấy giờ. Tuy nhiên dù có thao thức có chờ đợi, họ cũng không gặp, dù rằng Nước Thiên Chúa đang hiện diện giữa họ. Chúa Giêsu đã giải thích lý do: “Nước Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được”. Tìm kiếm Thiên Chúa chỉ để thỏa mãn hay để biện minh cho hành động của mình, thì chẳng bao giờ có thể gặp được Ngài. Người Do Thái chỉ tìm kiếm Nước Thiên Chúa theo sở thích của họ, do đó, họ khước từ hay giết chết kẻ mang Nước Chúa đến cho họ. Ngài đã đến nơi nhà Ngài, nhưng người nhà đã không đón tiếp Ngài “vì họ chỉ mơ ước một nước trần thế”.

Dưới ánh sáng Lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu muốn mời gọi chúng ta hãy mặc lấy cái nhìn của đức tin để có thể nhận ra những thực tại của Nước Trời. Những thực tại đó chính là con người của Ngài, lời rao giảng của Ngài, các phép lạ của Ngài, và nhất là một cuộc sống hoàn toàn hiến dâng cho tha nhân đến nỗi chịu chết trên thập giá và đã phục sinh vinh hiển. Chúa Giêsu chính là Nước Chúa ở giữa con người. Ai muốn thuộc về nước ấy cần phải chấp nhận điều kiện Người đề ra, đó là sống vâng phục và yêu thương như Người. Nơi nào con người cố gắng sống như Chúa Giêsu, nơi đó Nước Chúa được thể hiện.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa gìn giữ chúng con trong niềm lạc quan tín thác vào tình yêu của Chúa và cho chúng con phấn khởi kiên trì để sống và hành động cho mọi người cảm nhận được triều đại Thiên Chúa đang ở giữa chúng con. Amen.