Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên (Lc 19,41-44) - GKGĐ GP Phú Cường

Chúa Giêsu khóc thương thành Giêrusalem vì chính sự hoà bình của thành. Giêrusalem được coi là thành của hoà bình: các vua, các tiên tri đã loan báo và xây dựng thành Giêrusalem là nơi trở nên thành thánh của các quốc gia, và Thiên Chúa thiết lập hoà bình trên đó, nhưng Người biết nó sẽ không còn nữa. Chúa khóc vì cảm thông với những người yêu chuộng và khát khao hoà bình được thiết lập tại đây, và khóc cho nỗi thống khổ của dân Người..

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ NĂM TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN

NGÀY 17/11/2022

GKGĐ GP Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (19,41-44)

41 Hôm ấy, khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giê-su khóc thương42 mà nói: "Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được.43 Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp luỹ chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề.44 Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm”.

SUY NIỆM

Khi tiến vào Giêrusalem, thay vì hoà cùng niềm vui của dân chúng đang reo hò đón Chúa như một vị vua, Chúa Giêsu đã khóc thương thành Giêrusalem, đúng hơn Chúa đã khóc thương con cái Israel. Tại sao Chúa Giêsu lại khóc? Và việc Người khóc thương thành Giêrusalem có ý nghĩa gì với chúng ta hôm nay?

Chúa Giêsu khóc thương thành Giêrusalem vì chính sự hoà bình của thành. Giêrusalem được coi là thành của hoà bình: các vua, các tiên tri đã loan báo và xây dựng thành Giêrusalem là nơi trở nên thành thánh của các quốc gia, và Thiên Chúa thiết lập hoà bình trên đó, nhưng Người biết nó sẽ không còn nữa. Chúa khóc vì cảm thông với những người yêu chuộng và khát khao hoà bình được thiết lập tại đây, và khóc cho nỗi thống khổ của dân Người.

Chúa Giêsu khóc thương thành vì Chúa yêu dân của Chúa. Chúa khóc vì tình yêu, vì lợi ích và vì ơn cứu độ của chính dân thành Giêrusalem, bởi vì họ đã không nhận ra Chúa là Đấng cứu độ, và cũng không đón nhận sứ điệp của Người.

Với tình yêu vô điều kiện của Chúa, thì ngày hôm nay, Chúa vẫn khóc thương chúng ta, nếu như chúng ta không đón nhận Người và Lời Người dạy bảo. Người vẫn khóc, nếu chúng ta lạnh nhạt, thờ ơ với Người. Người vẫn khóc khi chúng ta mải miết tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời ngoài Chúa, cậy dựa vào chính mình, và ngoảnh mặt với anh chị em mình.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết khóc với thân phận yếu hèn của con, và khóc cho những lỗi lầm con đã gây ra. Xin cho con biết vui mừng khi biết Chúa là Đấng khóc cho con, và yêu con vô bờ bến. Amen.