Clock-Time

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên - Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Lc 9:23-26) - GKGĐ GP Phú Cường

Hôm nay Giáo hội Việt Nam hân hoan mừng kính trọng thể lễ Các Thánh Tử Đạo tại Việt nam. Trong số 117 vị được Giáo hội tôn phong hiển thánh và một vị á thánh, còn có hàng trăm ngàn Kitô hữu khác đã anh dũng hy sinh để gìn giữ đức tin và cho chúng ta là con cháu đang thừa hưởng những hoa trái của đức tin ấy.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ NĂM TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN
Ngày 24/11/2022

GKGĐ GP Phú Cường

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Lễ trọng.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (9,23-26)

23 Khi ấy, Đức Giê-su nói với mọi người: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.25 Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?26 Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.

SUY NIỆM

Hôm nay Giáo hội Việt Nam hân hoan mừng kính trọng thể lễ Các Thánh Tử Đạo tại Việt nam. Trong số 117 vị được Giáo hội tôn phong hiển thánh và một vị á thánh, còn có hàng trăm ngàn Kitô hữu khác đã anh dũng hy sinh để gìn giữ đức tin và cho chúng ta là con cháu đang thừa hưởng những hoa trái của đức tin ấy.

Các ngày là những người đã dám đổ máu đào để bảo vệ đạo thánh Chúa, đã dám chết để giữ vững đức tin. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa và cảm ơn tổ tiên, đồng thời chúng ta cũng nhìn lại đời sống đức tin của mình và tự hỏi chúng ta đã làm gì hôm nay để đền đáp với những công ơn của các vị tiền nhân, hay nói khác, làm thế nào để giữ vững đức tin của cha ông để lại cho con cháu.

Là những Kitô hữu, chúng ta hãy noi gương các thánh tử đạo theo Lời Chúa dạy: “hãy từ bỏ chính mình và vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. Hãy từ bỏ chính mình khi chúng ta loại trừ những tính hư tật xấu của cái tôi ích kỷ, tham lam, giận hờn, ganh ghét,…và hãy vác thánh giá mình hằng ngày, thánh giá của bệnh tật, những khó khăn trong cuộc sống, những hiểu lầm, những chống đối, vu khống; thánh giá ta mang có thể là vợ chồng, con cái, bố mẹ, thân hữu… chúng ta có dám hy sinh chấp nhận vác? Chính các thánh tử đạo đã cho chúng ta mẫu gương theo Chúa. Các ngài cũng đã từ bỏ chính mình để chịu sỉ vả, cáo gian, bị chống đối nhưng các ngài vẫn trung kiên một lòng vác thập giá ấy theo Đức Kitô. Hơn thế nữa, các ngài đã chấp nhận hy sinh cả mạng sống mình vì Đức Kitô: bị chặt đầu, bị tùng xẻo, bị lăng chì,… mà không một lời oán trách. Kết thúc của sự thương đau ấy là được lãnh nhận triều thiên vinh quang trong Đức Kitô, là hạnh phúc muôn đời đích thực Chúa hứa ban và muôn vàn hoa trái thiêng liêng mà chúng ta thừa hưởng hôm nay.

Đến thời của chúng ta, chúng ta để lại gì cho con cháu: một gia tài kếch xù ư? Chúng ta thật có lỗi với tổ tiên khi nhìn con cháu không đến nhà thờ, có đạo mà sống như kẻ vô thần. Các bậc tổ tiên của chúng ta đã chết để giữ đức tin cho chúng ta. Chúng ta để lại gì cho con cháu: gia tài, tri thức, lòng đạo đức hay đức tin?... Mỗi chúng ta hãy tự trả lời và trả lời với ông bà tổ tiên của chúng ta nữa. Chúng ta phải quyết định và chọn lựa cho tương lai của mình.

Ước gì mỗi chúng ta luôn xác tín điều đức tin quan trọng trong cuộc sống này. Chúng ta xin các thánh tử đạo Việt Nam, chuyển cầu cùng Chúa giúp chúng ta giữ vững đức tin ngay trong cuộc đời đầy sóng gió hiện tại. Amen.