Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Mùa Chay I (Mt 5:20-26) - GKGĐ GP Phú Cường

Trong cuộc sống, có lẽ ai cũng mong muốn người khác sống tử tế với mình, không ai muốn mình bị người khác sống không tử tế. Tuy nhiên, về phía cá nhân, mình đã sống tử tế với người khác chưa?

Suy niệm Lời Chúa
THỨ SÁU TUẦN I MÙA CHAY
Ngày 11/3/2022

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (5,20-26)

20 Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. 21 Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. 22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. 23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, 24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. 25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. 26 Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng”.

SUY NIỆM

 Trong cuộc sống, có lẽ ai cũng mong muốn người khác sống tử tế với mình, không ai muốn mình bị người khác sống không tử tế. Tuy nhiên, về phía cá nhân, mình đã sống tử tế với người khác chưa?

 Qua Lời Chúa chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu mời gọi người môn đệ của Chúa hãy sống công chính để được hưởng Nước Trời. Chúa còn so sánh và mời gọi người môn đệ sống công chính hơn người khác, cụ thể là hơn các kinh sư và người Pharisêu. Tin mừng viết lại như sau: “ Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” . Người công chính là người sống theo lề luật của Chúa và thánh ý của Thiên Chúa nhờ tác động của ân sủng.

Vậy sống trong ngày chúng ta có biết cầu xin Chúa ban ơn để được sống công chính trước mặt Chúa, và với tha nhân không?

Lạy Chúa, Chúa hứa ban Nước Trời cho những ai sống công chính. Xin Chúa ban ơn và trợ giúp chúng con mỗi ngày sống biết dựa vào ơn Chúa để sống công chính trước mặt Chúa và tha nhân. Amen.