Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Ngày VI Tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 2, 13-15.19-23
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 30-12-2016 THỨ SÁU

NGÀY VI TUẦN BÁT NHẬT LỄ GIÁNG SINH

 
LỄ THÁNH GIA THẤT


 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mat-thêu (Mt 2, 13-15.19-23)
 

13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: "Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy! "14 Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập.15 Ông ở đó cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.19 Sau khi vua Hê-rô-đê băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giu-se bên Ai-cập,20 báo mộng cho ông rằng: "Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en, vì những kẻ tìm giết Hài Nhi đã chết rồi."21 Ông liền trỗi dậy đưa Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en.22 Nhưng vì nghe biết Ác-khê-lao đã kế vị vua cha là Hê-rô-đê, cai trị miền Giu-đê, nên ông sợ không dám về đó. Rồi sau khi được báo mộng, ông lui về miền Ga-li-lê,23 và đến ở tại một thành kia gọi là Na-da-rét, để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ rằng: Người sẽ được gọi là người Na-da-rét.


SUY NIỆM

Nagiarét, một làng nhỏ “không có cái chi hay”, để ta say mê vẻ đẹp, hoặc tìm đến mua sắm. Nhưng ở đó có một gia đình có nhiều vị thánh nhất, đáng ta lưu tâm, ngưỡng mộ. Đó là gia đình của thánh Giuse, Đức Mẹ và Chúa Giêsu.

Trước hết là người Cha, thánh Giuse, Ngài luôn khiêm nhường tuân phục ý Chúa. Sẵn sàng vâng lệnh Chúa truyền, để bảo vệ gia đình khỏi mọi hiểm nguy. Để có được sự sáng suốt, khôn ngoan mà lãnh đạo gia đình, thánh Giuse luôn để tâm nghe Lời Chúa. Có thể nói Chúa truyền tin cho thánh cả Giuse nhiều hơn cả Đức Mẹ. Và khi nghe Lời Chúa truyền, Ngài luôn vâng phục, thi hành ngay, không nghi ngại, không trì hoãn.

Một người cha gia đình không biết tìm ý Chúa, không nghe Lời Chúa truyền dạy, thì chắc chắn sẽ nghe lời quỉ dạy. Khi nghe lời dạy của thế gian thì nghĩa sống là bạc tiền danh vọng. Đó là thảm họa, đe dọa hạnh phúc các gia đình hôm nay. Một người cha gia đình luôn tìm Ý Chúa mà thi hành, lấy Lời Chúa dạy mà hướng dẫn gia đình, thì mọi sự sẽ diễn ra trong trật tự, Nếu người cha không thuận ý Chúa, lại muốn vợ con làm theo ý mình, là tai ương gần kề!

Chúng ta cùng chiêm ngắm Mẹ Maria. Thánh Giuse nêu gương cho chúng ta trong việc cam đảm, mau mắn thực thi Lời Chúa, thì Mẹ Maria cũng nêu gương cho chúng ta gương giữ hòa khí trong gia đình. Mẹ thuận theo ý của thánh Giuse, không phàn nàn, không chống cự. Mẹ nghe theo sự quyết định của Thánh Giuse, mà thánh Giuse nghe theo Lời Chúa chỉ  dạy. Mọi sóng gió nổi lên trong gia đình sẽ vượt qua nhờ sự tùy thuộc tuyệt vời này. Chúng ta thường chứng kiến cảnh gia đình xào xáo, là vì mỗi người chỉ muốn làm theo ý mình, không tìm Ý Chúa mà theo. Dù cả nhà thuận ý nhau, mà không thuận ý Chúa, trước sau cũng tan vỡ. Chỉ khi mọi người trong gia đình qui hướng về Chúa, sống theo Lời Ngài, thì mọi sự mới diễn ra trong hòa hợp, bình an. Chúng ta cầu xin cho các gia đình, đặc biệt những bậc làm cha mẹ, biết để tâm lắng nghe Lời Chúa và trung tín thực thi, để gia đình luôn an bình, hạnh phúc.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa chúc lành cho những bậc làm cha mẹ. Xin cho các gia đình biết cùng nhau thuận theo Ý Chúa, để mọi người tìm thấy bình an trong cuộc sống hiện tại và  mai sau hưởng hạnh phúc viên mãn trong quê trời. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường