Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Ngày VII Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Về phần Gioan thánh sử và các môn đệ của Chúa Giêsu là những người cùng sống, cùng ăn uống và ở lại bên Người, các ông cũng sẵn sàng minh chứng cho sự thật ấy, sự thật về Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật, đến để mang lại ơn cứu độ cho con người. Quả thật, nhờ Chúa Giêsu Kitô mà mỗi người chúng ta nhận được ơn thánh Chúa và chân lý của Ngài.

PHÚT CẦU NGUYỆN
THỨ Sáu Ngày VII Trong TUần Bát Nhật Giáng Sinh
NGÀY 31/12/2021

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (1,1-18)

1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa.2 Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành,và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành4 ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.5 Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.6 Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an.7 Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin.8 Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.9 Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người.10 Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người.11 Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.12 Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người,thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.13 Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa.14 Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người,vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.15 Ông Gio-an làm chứng về Người, ông tuyên bố: "Đây là Đấng mà tôi đã nói: Người đến sau tôi,nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi”.16 Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.17 Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê,còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có.18 Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả; nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.

SUY NIỆM

Khởi đầu Tin Mừng, thánh sử Gioan cho biết ngay về xuất thân của Ngôi Lời như sau: “Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa”. Để rồi từ đó, ngài đã làm chứng mạnh mẽ về mầu nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người.

Thánh sử còn cho biết thêm: “Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi”. Vâng, Đấng ấy chẳng ở đâu xa, Người đã làm người như chúng ta, và sống giữa con người. Chính vị tiên tri cuối cùng của thời Cựu ước là Gioan Tiền Hô, vị đã thấy Con Thiên Chúa bằng xương bằng thịt đã sẵn sàng loan báo về Đấng ấy là ánh sáng thật chiếu soi trần gian. Và vị Tiền Hô còn dùng chính mạng sống mình để cao rao danh Chúa và làm chứng cho sự sống thật.

Về phần Gioan thánh sử và các môn đệ của Chúa Giêsu là những người cùng sống, cùng ăn uống và ở lại bên Người, các ông cũng sẵn sàng minh chứng cho sự thật ấy, sự thật về Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật, đến để mang lại ơn cứu độ cho con người. Quả thật, nhờ Chúa Giêsu Kitô mà mỗi người chúng ta nhận được ơn thánh Chúa và chân lý của Ngài.

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin cho con sống trong Hội Thánh hiệp hành, cùng hiệp thông, tham gia và thực thi sứ vụ, chúng con cũng trở nên những chứng nhân cho Tin Mừng tình thương của Chúa được mặc khải qua Con Một của Chúa, để mọi người nhờ nhận biết Chúa và đón nhận được ân sủng và bình an. Amen.