Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Sau Lễ Chúa Thăng Thiên (Ga 21:15-19) - GKGĐ GP Phú Cường

Đi theo Chúa, lời đáp trả của chúng ta thường không trọn vẹn và thiếu dứt khoát vì sức nặng của cái tôi quá lớn. Hãy cùng với Chúa “vượt qua” chính bản thân mình với tất cả những yếu hèn. Quả thật, nếu Chúa không thương xót, đón nhận, chữa lành và khích lệ bằng chính tình yêu trên thánh giá của Người thì người môn đệ sẽ khó lòng vững bước bền lâu theo Thầy của mình.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ SÁU TUẦN VII PHỤC SINH
Ngày 03/06/2022

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (21,15-19)

15 Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến thầy hơn các anh em này không?” Ông đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Đức Giê-su nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của thầy”. 16 Người lại hỏi: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến thầy không?” Ông đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người nói: "Hãy chăn dắt chiên của Thầy”. 17 Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến thầy không?” Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần: "Anh có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy”. Đức Giê-su bảo: "Hãy chăm sóc chiên của thầy. 18 Thật, thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn”. 19 Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: "Hãy theo thầy”.

SUY NIỆM

Điều gì làm chúng ta an tâm vững bước theo Chúa? Phải chăng đó là những khả năng, những cố gắng của mỗi người! Điều kiện Chúa hỏi Phêrô rất khác với những gì chúng ta nghĩ. Việc chăn dắt đàn chiên, thi hành sứ vụ chắc hẳn cần nhiều điều cần phải chu toàn, khấn hứa. Thế nhưng, Chúa không đòi hỏi những điều đó trước tiên, Chúa hỏi chúng ta như Chúa hỏi Phêrô khi xưa: “Anh có yêu mến thầy không?”; và thậm chí Chúa đòi mạnh mẽ hơn: “Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy hơn các anh em này không?”

Dù trong sứ vụ nào, cấp bậc nào, ai cũng được mời gọi: hãy chọn Chúa hơn là công việc của Chúa. Chúng ta lên đường trong mối tương quan thân tình với Chúa, trong tình yêu mến. Chúa lặp lại câu hỏi tới ba lần, điều đó cho thấy tầm quan trọng của lời mời gọi. Ba lần mời gọi, chắc hẳn, cũng gợi lên ba lần Phêrô chối Chúa. Có lẽ Phêrô cũng nhớ lại và cảm thấy phân vân, không dám can đảm. Nhưng việc gợi lại cho thấy tình yêu tha thứ của Chúa, cho dẫu quá khứ như thế nào, hiện tại của lòng yêu mến vẫn quan trọng hơn tất cả. Lòng yêu mến sẽ cho Phêrô tiếp tục bước đi.

Đi theo Chúa, lời đáp trả của chúng ta thường không trọn vẹn và thiếu dứt khoát vì sức nặng của cái tôi quá lớn. Hãy cùng với Chúa “vượt qua” chính bản thân mình với tất cả những yếu hèn. Quả thật, nếu Chúa không thương xót, đón nhận, chữa lành và khích lệ bằng chính tình yêu trên thánh giá của Người thì người môn đệ sẽ khó lòng vững bước bền lâu theo Thầy của mình.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã luôn chọn và gọi mời chúng con: “hãy theo thầy”, xin cho chúng con được bền đỗ theo Chúa đến cùng với tất cả tấm lòng yêu mến của chúng con. Amen.