Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Sau Lễ Chúa Thăng Thiên (Ga 21:15-19) - Phêrô Tuấn Kiệt

Tin Mừng hôm nay, mỗi người chúng ta có cơ hội suy nghĩ nhiều hơn về cam kết của mình với Chúa để mỗi ngày một trung thành hơn trong tình yêu và thực thi sứ vụ Chúa trao cách trọn vẹn.

Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Sáu Tuần VII Mùa Phục Sinh
Ngày 03/06/2022

[Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19]

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan

Khi Chúa Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ và dùng bữa với các ông xong, Người hỏi ông Simon Phêrô: “Simon, con ông Giôna, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Hãy chăn dắt các chiên con của Thầy.” Người lại hỏi lần thứ hai: “Simon, con ông Giôna, con có yêu mến Thầy không? Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Hãy chăn dắt các chiên của Thầy.” 17 Người hỏi ông lần thứ ba: “Simon, con ông Giôna, con có yêu mến Thầy không?”. Ông Phêrô buồn vì Người hỏi đến lần thứ ba: “Con có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Hãy chăn dắt các chiên của Thầy. Quả thật, quả thật Thầy bảo cho con biết: Khi còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý, nhưng khi về già, con sẽ dang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn.” Người nói thế có ý ám chỉ ông Phêrô sẽ phải chết cách nào để làm sáng danh Thiên Chúa. Nói những lời ấy xong, Người bảo ông: “Hãy theo Thầy”.

Suy niệm

CAM KẾT TÌNH YÊU

Tin Mừng Gioan hôm nay thuật lại cuộc hiện ra của Chúa Phục Sinh tại Biển hồ Tibêria với các tông đồ. Trong cuộc hiện ra này, ta thấy một cuộc trò chuyện thân tình giữa Chúa Giêsu và Phêrô. Trong bầu khí ấy, Chúa Giêsu chất vấn Phêrô: “con có yêu mến Thầy không?” Chắc chắn, lúc này, Phêrô vẫn còn nhớ rõ ba lần ông đã chối Thầy. Hôm nay, Chúa Phục Sinh đã thể hiện rõ nét dung mạo của một Thiên Chúa xót thương khi không nhắc lại, không trách cứ Phêrô về những chuyện quá khứ nhưng ngược lại, Chúa Phục Sinh lại còn hướng mở Phêrô đến sứ vụ tương lai. Sau ba lần chất vấn Phêrô về tình yêu và nhận được lời đáp trả của ông, Chúa Giêsu trao cho ông sứ vụ cai quản Hội Thánh. Chính tình yêu tha thứ của Chúa Giêsu và sự trung thành trong sứ vụ hằng ngày của Phêrô đã biến đổi ông thật sự. Khi cơn bách hại đạo xảy đến, Phêrô dám chết cho đoàn chiên như Thầy mình.

Đôi lúc, chúng ta mạnh miệng hứa bỏ điều này, điều kia để bước theo Chúa. Như trong đời sống kitô hữu, chúng ta can đảm quyết tâm bỏ tật xấu nhưng rồi chúng ta lại nản chí, bỏ cuộc. Hay trong đời sống dâng hiến cũng vậy, chúng ta cam kết khi chịu chức, khấn dòng sẽ gắn bó với Chúa hơn nhưng sau đó, lại để Chúa bên ngoài cuộc đời với tính toán riêng mình.

Vì thế, qua Tin Mừng hôm nay, mỗi người chúng ta có cơ hội suy nghĩ nhiều hơn về cam kết của mình với Chúa để mỗi ngày một trung thành hơn trong tình yêu và thực thi sứ vụ Chúa trao cách trọn vẹn.

Xin Thánh Carolo Loanga và các bạn tử đạo luôn giúp chúng con trung thành với tình yêu dành cho Chúa; sẵn sàng hiến thân phục vụ Chúa và phục vụ tha nhân. Amen.

Phêrô Tuấn Kiệt