Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Sau Lễ Tro - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 9: 14-15 Thời nay là thời của vui mừng, như khách đang dự tiệc cưới. Không thể than khóc khi tiệc cưới đã sẵn sàng...
 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 03-03-2016 THỨ SÁU SAU LỄ TRO

 


 
 
Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 9: 14-15)
 
14 Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng: "Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay? "15 Đức Giê-su trả lời: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.

SUY NIỆM

Trong xã hội Việt Nam ngày nay, có những phe nhóm đặc quyền đặc lợi. Báo chí gọi đó là “nhóm lợi ích”. Những nhóm lợi ích này có người đỡ đầu. Họ chia chác nhau những hợp đồng béo bở, những gói thầu lãi lớn, họ xây dựng đế chế tài chính mờ ám làm giàu cho chính họ.

Nói tới phe nhóm là nói tới sự chia rẽ. Đụng tới quyền lợi của phe nhóm là đụng tới lợi ích sống còn của họ. Trong đời sống kinh tế dân sự, họ sẵn sàng tranh giành hơn thua.

Trong đời sống tôn giáo, phe nhóm càng nhiều thì sự thống nhất tôn giáo càng bị xâu xé và mất dần đi tính chân truyền.

Thời Cựu ước, chúng ta thấy lịch sử dân Thiên Chúa bị xâu xé thế nào khi dân Chúa chia rẽ nhau. Khi nào dân hợp nhất, thì dân ấy vững mạnh và được Thiên Chúa độ trì. Một tiên tri hay một thủ lãnh nào đó đóng vai trò đại diện Thiên Chúa để hợp nhất dân lại.

Thời Chúa Giêsu, lịch sử ấy vẫn tái hiện, dù là Đấng Thiên Sai đã đến. Nhóm của Gioan và Pharisiêu chủ trương ăn chay để chờ đợi Đấng Messia. Môn đệ của Chúa thì không ăn chay… Còn nhiều nhóm khác nữa như Nhóm Herodê, Sađốc, Sanisiên… Mỗi nhóm có đường lối và triết lý riêng. Càng nhiều nhóm thì tính phân tán càng cao chứ không diễn tả tính phong phú của tôn giáo.

Chúa Giêsu trả lời chất vấn của nhóm Gioan cách rõ ràng. Thời nay là thời của vui mừng, như khách đang dự tiệc cưới. Không thể than khóc khi tiệc cưới đã sẵn sàng. Chúa đang ở giữa họ, Người là chàng rể của tiệc cưới mà Thiên Chúa dọn cho dân của Người. Nên hãy vui mừng vì sự rộng lượng mà Thiên Chúa thếch đãi dân của Ngài.

Lạy Chúa, trong những ngày chay Thánh này, xin cho con sống tâm tình sám hối, nhưng với sự hân hoan, vì biết rằng Chúa luôn rộng lòng thương xót chúng con. Amen.  

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường