Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Thường Niên VI (Mc 8:34-9:1) - GKGĐ GP Phú Cường

Chúng ta vác thập giá mình mà theo Chúa có nghĩa là chúng ta chấp nhận Chúa, nghe theo Chúa, làm theo Chúa, và hoàn toàn tin tưởng vào Chúa. Chúng ta thường cầu mong hạnh phúc và muốn được niềm vui trọn vẹn trong Chúa, nhưng ít ai hiểu được rằng, vác thập giá thật ra cũng là một niềm vui và là niềm hạnh phúc.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ SÁU TUẦN VI THƯỜNG NIÊN

NGÀY 18/02/2022

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (8,34-9,1)

34 Khi ấy, Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.36 Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì?37 Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình?38 Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người”. 91 Đức Giê-su còn nói với họ: “Tôi bảo thật các người: trong số những người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết, trước khi thấy triều đại Thiên Chúa đến, đầy uy lực”.

SUY NIỆM

Khi rao giảng về thập giá mà chính Chúa Giêsu phải trải qua, Phêrô đã không hiểu, các môn đệ không hiểu, và dường như những người nghe Chúa cũng đều không hiểu; Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa mà phải chịu đau khổ và phải chết ư, thật không thể tin nổi. Hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục dạy các môn đệ và chúng ta với những lời lẽ quyết liệt hơn, phải từ bỏ và vác thập giá mình mà theo Chúa. 

Thập giá không chỉ là hai thanh gỗ mà Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào, nhưng trên hết, thập giá chính là con đường; Chúa đã trải qua thập giá và đi vào vinh quang phục sinh, và hôm nay Chúa mời gọi chúng ta cũng đi với Chúa như vậy.

Chúng ta vác thập giá mình mà theo Chúa có nghĩa là chúng ta chấp nhận Chúa, nghe theo Chúa, làm theo Chúa, và hoàn toàn tin tưởng vào Chúa. Chúng ta thường cầu mong hạnh phúc và muốn được niềm vui trọn vẹn trong Chúa, nhưng ít ai hiểu được rằng, vác thập giá thật ra cũng là một niềm vui và là niềm hạnh phúc. Điều này có được khi chúng ta biết là mình đang vác với Chúa và đang cùng đi trên con đường của Chúa, lúc đó chúng ta mới hiểu được ý nghĩa của sự đau khổ mà Chúa Giêsu đã trải qua.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con luôn bước đi với Chúa, cùng vác với Chúa thập giá đường đời của con. Amen.