Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 5: 20-26: Trong Mùa Chay, Giáo Hội mời gọi chúng ta sám hối và canh tân đời sống đức tin, mà cụ thể là giao hòa với Chúa và với anh chị em. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY B


NGÀY 26-02-2021


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 5: 20-26)

20 "Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.21 "Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà.22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh,24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục.26 Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.
 

SUY NIỆM

Trong Mùa Chay, Giáo Hội mời gọi chúng ta sám hối và canh tân đời sống đức tin, mà cụ thể là giao hòa với Chúa và với anh chị em. 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay là một minh chứng cụ thể cho những bất cập của đời sống niềm tin người dân vào thời Chúa Giêsu, và cũng là những giáo huấn luân lý hôm nay con người thường sai phạm: công chính hơn luật sĩ và biệt phái thì mới được vào Nước Trời: tội giết người? Phẫn nộ với anh em? Rủa anh em là ngốc, là khùng? Tất cả đều đáng sa hỏa ngục.

Tuy nhiên, sự công chính mà Chúa Giêsu muốn nói đến là bác ái với anh em dưới bất cứ hình thức nào, cho dù họ có yếu kém hơn chúng ta, hay không có khả năng như chúng ta. Đặc biệt, Chúa Giêsu dừng lại nơi việc bất bình, tranh chấp với anh em mình thì cũng cần phải được giải quyết trước khi đến dâng hy lễ cho Chúa, vì “Chúa chẳng ưa thích gì lễ phẩm, con có thượng tiến lễ toàn thiêu Ngài cũng không chấp nhận. Lễ phẩm dâng Ngài chính là tâm hồn tan nát khiêm cung”. Đó là một cách thực hành đạo hướng về Thiên Chúa và hướng về tha nhân cách tròn đầy. Việc thực hành này cho thấy được sự thống nhất đời sống bên trong lẫn bên ngoài của Kitô hữu. Hay nói cách khác, đời sống của người Kitô hữu ngày hôm nay cần thể hiện như là dấu chỉ tình yêu của Chúa giữa muôn người.

Như vậy, là những người Kitô hữu, có bao giờ chúng ta nghĩ đó là lời Chúa nhắc nhở mình không? có xét mình về những giới hạn trong mối tương quan với Chúa và với anh chị em không? Với Chúa, chúng ta thường lỗi đức thờ phượng, còn với tha nhân, chúng ta thường lỗi đức ái. Chính vì vậy, chúng ta hãy sốt sắng cởi bỏ chiếc áo tội lỗi để mặc lấy chiếc áo ân sủng thánh thiện của Chúa, để Mùa Chay này thật sự trở nên mùa hồng ân cứu độ cho chúng ta.

Nguyện xin Chúa thương ban ơn để chúng con luôn biết nhận ra những giới hạn của chính mình mà mau mắn hoán cải, để nhớ đó, chúng con thật sự xứng đáng với lòng nhân từ của Chúa dành cho chúng con. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường