Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 5: 20-26: “Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ”...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY B


NGÀY 23-02-2018


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 5: 20-26)

20 "Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.21 "Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà.22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh,24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục.26 Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.
 

SUY NIỆM

“Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ”. Khi nói những lời trên đây, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta hãy luôn sống hoà thuận với nhau, vì sự hoà thuận là dấu chỉ và là đường đưa chúng ta đến với Thiên Chúa.

Quả thế, mỗi người chúng ta được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa. Hình ảnh Thiên Chúa nơi chúng ta là chúng ta được dựng nên để yêu thương và được yêu thương. Do đó, khi chúng ta sống thiếu yêu thương, sống bất hoà với anh chị em mình là chúng ta làm cho hình ảnh của Thiên Chúa nơi chúng ta bị hoen ố. Do đó Chúa Giêsu đã không ngần ngại cảnh báo chúng ta rằng “Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là ‘ngốc’, thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là ‘khùng’, thì sẽ bị vạ lửa địa ngục”.

Trong nguyên tắc ngoại giao người ta thường nhấn mạnh đến chủ trương “thêm bạn bớt thù”. Nhờ nguyên tắc này, người ta hướng đến xây dựng một thế giới đại đồng: tứ hải giai huynh đệ - anh em bốn bể một nhà. Là người Kitô hữu, chúng ta phải có thái độ siêu nhiên hơn nữa để “biến thù thành bạn: như Chúa đã dạy: “Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con”. Đó chính là cách sống mà Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta theo bước Người, Đấng luôn yêu thương hết mọi người không loại trừ ai. “Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết”. Hay nói khác đi có yêu thương và sống hoà thuận với nhau, chúng ta mới đi đúng vào con đường đến với Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con trái tim rộng mở của Chúa để chúng con luôn biết yêu thương và sống hòa thuận với hết mọi người như Chúa đã yêu thương con. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường