Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 9: 27-31 Để được gặp Chúa và được Chúa chữa lành bệnh tật thể xác hay tâm hồn, chúng ta cần phải có một sự khao khát mãnh liệt, dám vượt qua mọi chướng ngại, mọi khó khăn để đến với Chúa và hết lòng kêu xin Người.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN I MÙA VỌNG A
 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mat-thêu (Mt 9: 27-31)
 
27 Đang khi Đức Giê-su ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: "Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi! "28 Khi Đức Giê-su về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: "Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không? " Họ đáp: "Thưa Ngài, chúng tôi tin."29 Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói: "Các anh tin thế nào thì được như vậy."30 Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ: "Coi chừng, đừng cho ai biết! "31 Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về Người trong khắp cả vùng.

SUY NIỆM
 
Mù làm cho người ta phải sống trong bóng tối triền miên, phải chịu nhiều thiệt thòi. Cũng giống như người bị bệnh, bị tật nguyền khác, những người mù cũng khao khát được nhìn thấy.
Hai người mù, trong Tin Mừng hôm nay, đã cho chúng ta thấy niềm kháo khát ấy của họ thật lớn:
- Lời kêu xin của anh mù vượt qua tính tự ái và một mực kiên trì, bởi vì Chúa không chữa lành ngay, mà đợi họ đi theo về đến nhà mới chữa lành, dù ai cũng biết việc đi theo của người mù là rất khó khăn. Hơn nữa, xung quanh Chúa Giêsu lại luôn được bao bọc bởi đám đông chen lấn. Hình như Chúa để họ phải lần mò theo cho đến khi Chúa về đến nhà như là một thử thách để họ có dịp biểu lộ niềm tin.
- Hầu như các lần chữa lành bệnh tật, Chúa Giêsu đều đòi hỏi người cầu xin phải biểu dương đức tin của chính họ. Đức tin là điều kiện đầu tiên để được chữa lành. Phép lạ chỉ xảy ra khi người được chữa lành tin vào Đấng chữa lành.
- Điều đáng nói ở đây, hai người mù không thấy gì nhưng lại nhận ra Chúa Giêsu là “Con Vua Đavid”, nghĩa là một vị Chúa, một Chúa Giêsu trong bản tính thần linh. Như thế, sự khao khát đã bắt đầu cho họ lòng tin, và tin nhận rằng chỉ có Thiên Chúa mới chữa lành được cho họ. Dù niềm tin đó đang chỉ là giai đoạn khởi đầu và chỉ mong được thấy cái hữu hạn có lợi cho riêng mình. Chính khi họ vượt qua thử thách về sự kiên nhẫn đi theo Chúa và cầu xin thống thiết, đức tin mới thật sự trưởng thành và được chữa lành một trật cả con mắt thể lý lẫn tâm linh.
Như vậy:
Để được gặp Chúa và được Chúa chữa lành bệnh tật thể xác hay tâm hồn, chúng ta cần phải có một sự khao khát mãnh liệt, dám vượt qua mọi chướng ngại, mọi khó khăn để đến với Chúa và hết lòng kêu xin Người.
Có thể chúng ta tuy sáng mắt thể lý, nhưng con mắt tâm linh chúng ta mù tối. Không nhận ra Chúa hiện diện trong Thánh Thể, trong các bí tích, trong tha nhân và trong mọi biến cố của cuộc sống. Đến với anh chị em, chúng ta chỉ nhìn thấy toàn những sự thấp hèn nhân loại mà không thấy Chúa hoạt động trong họ. Đôi mắt tâm hồn chúng ta vẫn mù nên không thấy được những lần Chúa đi qua đời ta trong những biến cố của cuộc đời.
Vậy, hãy như hai người mù trong Tin Mừng, chúng ta cầu xin Chúa cho con mắt đức tin chúng ta luôn được sáng, để chúng ta thấy Chúa hiện diện khắp mọi nơi. Và để được Chúa soi dẫn, chúng ta cần có một sự kiên nhẫn vượt qua mọi thử thách để đức tin chúng ta đạt tới sự trưởng thành.
Nhờ đức tin mà chúng ta được chữa lành mọi vết thương thiêng liêng trong tâm hồn, và cũng nhờ đức tin mà chúng ta có thể vượt thắng những bệnh tật thể xác. Chính đức tin là sự cộng tác với ơn Chúa. Có tin, phép lạ chữa lành mới diễn ra, ơn cứu độ mới được thực hiện. Chúng ta được cứu độ nhờ tin vào Chúa Giêsu Kitô, chứ không phải ỷ thế vào sức mình tuân giữ lề luật.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con mắt đức tin của chúng con luôn được sáng, để chúng con thấy Chúa hiện diện khắp mọi anh chị em, mọi hoàn cảnh trong đời. Nhờ Chúa soi dẫn, chúng con kiên nhẫn vượt qua mọi thử thách để đức tin chúng con đạt tới sự trưởng thành. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường