Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 9: 27-31  Tin Mừng hôm nay, đã bày tỏ lòng tin của mình vào Chúa Giêsu, dù họ không nhìn thấy Chúa bằng mắt thường. Chính nhờ tin, họ thấy Chúa bằng cặp mắt tâm hồn.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN I MÙA VỌNG B 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mat-thêu (Mt 9: 27-31)
 
27 Đang khi Đức Giê-su ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: "Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi! "28 Khi Đức Giê-su về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: "Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không? " Họ đáp: "Thưa Ngài, chúng tôi tin."29 Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói: "Các anh tin thế nào thì được như vậy."30 Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ: "Coi chừng, đừng cho ai biết! "31 Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về Người trong khắp cả vùng.

SUY NIỆM
 

Hai người mù trong bài Tin Mừng hôm nay, đã bày tỏ lòng tin của mình vào Chúa Giêsu, dù họ không nhìn thấy Chúa bằng mắt thường. Chính nhờ tin, họ thấy Chúa bằng cặp mắt tâm hồn. Nhờ tin, họ kiên trì và can đảm tuyên xưng đức tin một cách công khai. Tuy mù đôi mắt thể lý, họ đã dùng đức tin mà đi tới ánh sáng thật. Hay nói cách khác, có một cách lần tới được ánh sáng một cách thần diệu, đó là đức tin. Hãy đặt đức tin của mình vào Chúa, để có được ánh sáng của Chúa dẫn lối cuộc đời ta. 

Đối với chúng ta, trong đời sống đạo, khi nhận ra mình đang mù và mong tìm về ánh sáng đó là những bước khởi đầu rất tốt cho sự hoán cải và sẽ được biến đổi.

Cảm nghiệm niềm vui và hạnh phúc của hai anh mù khi được nhìn thấy, nhất là cảm nghiệm niềm vui lớn lao của họ, khi họ nhanh chóng nói về Chúa Giêsu cho cả vùng, chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho mình đôi mắt sáng. Chúng ta hãy luôn trui rèn đức tin của mình để nhờ đó mà luôn biết nhận ra Chúa là ánh sáng duy nhất của đời mình. Hãy sống thật nghiêm túc, sống thật công chính để gìn giữ bản thân đừng bị mù đôi mắt đức tin.

Chúng ta hãy chạy đến với Chúa, xin Chúa mở mắt đức tin cho chúng ta, để mỗi ngày ta luôn thấy Chúa hiện diện trong mọi sự và luôn hướng tâm hồn về Chúa để thờ phượng và tôn vinh Chúa bằng cả cuộc đời.

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con luôn sống đức tin. Xin hướng dẫn chúng con để chúng con biết cách gìn giữ đức tin của mình. Xin ban ơn để chúng con càng sống lâu trong cuộc đời, thì càng mạnh tin. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường