Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng (Mt 9:27-31) - GKGĐ Gp Phú Cường

Trình thuật Tin mừng hôm nay diễn tả hình ảnh của hai người mù được Chúa Giêsu chữa lành sáng mắt. Điều mà Tin mừng muốn diễn tả không chỉ dừng lại ở việc chữa lành thể xác nhưng quan trọng hơn và ý nghĩa hơn, đó là: cả hai đã nhận ra và đặt niềm tin tuyệt đối vào Chúa Giêsu - Đấng duy nhất có thể cứu họ, Đấng là con vua David, nghĩa là Đấng cứu độ, Đấng giải thoát họ.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ SÁU TUẦN I MÙA VỌNG
Ngày 02/12/2022

GKGĐ Gp Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (9,27-31)

27 Hôm ấy, đang khi Đức Giê-su ra khỏi nhà ông thủ lãnh, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: "Lạy con vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!” 28 Khi Đức Giê-su về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: "Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?” Họ đáp: "Thưa Ngài, chúng tôi tin”. 29 Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói: "Các anh tin thế nào thì được như vậy”. 30 Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ: "Coi chừng, đừng cho ai biết!” 31 Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về Người trong khắp cả vùng.

SUY NIỆM

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mặc khải cho chúng ta biết về sứ vụ cứu thế của Đức Giêsu. Người đến để đem lại niềm vui và hạnh phúc cho những người đau khổ.

Trình thuật Tin mừng hôm nay diễn tả hình ảnh của hai người mù được Chúa Giêsu chữa lành sáng mắt. Điều mà Tin mừng muốn diễn tả không chỉ dừng lại ở việc chữa lành thể xác nhưng quan trọng hơn và ý nghĩa hơn, đó là: cả hai đã nhận ra và đặt niềm tin tuyệt đối vào Chúa Giêsu - Đấng duy nhất có thể cứu họ, Đấng là con vua David, nghĩa là Đấng cứu độ, Đấng giải thoát họ.

Lời kêu xin của những người mù: “ Lạy con vua David, xin thương xót chúng tôi” (c. 27), nói lên niềm tin tuyệt đối vào Đức Giêsu. Bởi vì Đức Giêsu thuộc dòng dõi vua David - Đấng đến để giải thoát và cứu chữa con người - đã được các ngôn sứ tiên báo trước đó, và hôm nay họ nhận ra chính Người chứ không phải một Giêsu nào đó cùng tên.

Song song với hình ảnh được chữa lành của hai người mù, Tin mừng lại cho thấy bóng tối tương phản, đó là những người Pharisêu và luật sĩ. Họ tuy sáng mắt, không có tật nguyền thể lý, nhưng họ lại không nhận ra con người và sứ vụ của Chúa Giêsu. Họ có mắt mà như mù. Họ ở trong tối tăm và đi trong tăm tối. Ngược lại, còn kẻ mù thể lý thì lại được sáng!

Như thế, sứ điệp Tin mừng hôm nay trong bối cảnh những ngày Mùa Vọng để nhắc chúng ta điều rất quan trọng, đó là: Chúa Giêsu chính là ánh sáng. Chỉ trong ánh sáng của Chúa người ta mới thực sự nhìn thấy ánh sáng.

Vậy mỗi chúng ta cần phải trả lời câu hỏi, rằng: “Tôi đã thực sự đặt cuộc đời của tôi trong chính sự sáng của Chúa chưa? Tôi đã đọc và suy gẫm Lời Chúa, năng đến với bí tích Hòa giải, sống theo giới răn Chúa, lắng nghe giáo huấn Giáo hội...?”

Hơn nữa, sống trong những ngày Mùa Vọng mỗi chúng ta cần ý thức: Chúa Kitô đã đến để cứu độ chúng ta. Vậy “tôi có đến với Chúa Giêsu để xin Người mở con mắt đức tin, xóa cảnh mù lòa để tôi thấy Chúa hiện diện trong mọi sự, để tôn vinh, cảm tạ, lắng nghe và cầu xin với Người chưa?”

Lạy Chúa Giêsu, chúng con không bị mù về mặt thể xác, nhưng có khi tâm hồn chúng con lại mù vì không nhận ra tình thương của Chúa và nhận thấy sự khó khăn của anh chị em. Xin Chúa cho mỗi chúng con được sáng con mắt đức tin, để chúng con nhận ra Chúa và sống liên đới với anh chị em của mình. Amen.