Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần I Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 2:1-12 Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người...
 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 13-01-2017
  
THỨ SÁU TUẦN  I MÙA THƯỜNG NIÊN A


 

 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki tô theo Thánh Mac-cô (Mc 2, 1-12)

 
1 Vài ngày sau, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà,2 dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ.3 Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng.4 Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống.5 Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: "Này con, con đã được tha tội rồi."6 Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng:7 "Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa? "8 Tâm trí Đức Giê-su thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ: "Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy?9 Trong hai điều: một là bảo người bại liệt: "Con đã được tha tội rồi", hai là bảo: "Đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi", điều nào dễ hơn?10 Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, -Đức Giê-su bảo người bại liệt,-11 Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà! "12 Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: "Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ! "


SUY NIỆM

 
Chúa Giêsu đến thế gian là để nói với nhân loại về tình yêu và lòng nhân từ của Thiên Chúa; cũng như cho nhân loại cảm nhận được tình yêu ấy qua chính con người của Chúa Giêsu, bởi vì Người chính là tình yêu của Thiên Chúa.

Tất cả các phép lạ Chúa Giêsu đã làm đều là những dấu chỉ để thể hiện điều đó. Người nói với con người rằng niềm hạnh phúc đích thực chính là cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa và chia sẻ tình yêu ấy với nhau. Thế nhưng, dù được chứng kiến những phép lạ của Chúa Giêsu, được chữa lành trong thân xác, nhiều người vào thời Chúa Giêsu đã không nhận ra sứ điệp và đón nhận giáo huấn của Người.

Đoạn Tin Mừng trên đã ghi lại phản ứng rất tiêu biểu của đám đông người xung quanh Chúa Giêsu. Họ muốn được Chúa chữa lành trong thân xác, nhưng lại không muốn đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa, mà phép lạ là một dấu chỉ. Chính vì khước từ sứ điệp của Chúa Giêsu, không đón nhận tình yêu và lòng nhân từ của Thiên Chúa, người Do Thái đã đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá. Đó là biểu trưng của nỗi khốn khổ không phải vì bệnh tật, không phải vì thiếu ăn, thiếu mặc, nhưng chính vì không cảm nhận được tình yêu của Chúa và chia sẻ tình yêu ấy cho nhau.

Rất ước mong, Lời Chúa hôm nay như ánh sáng soi chiếu vào tâm hồn chúng ta, để trong gian nan thử thách của cuộc sống chúng ta vẫn luôn cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa; đồng thời, đó cũng là sức mạnh giúp chúng ta làm chứng và chia sẻ tình yêu ấy cho mọi người. Bởi vì, đó là ơn gọi cao cả của người môn đệ Chúa Giêsu. Xin Chúa luôn nâng đỡ mỗi người chúng ta biết trung thành với ơn gọi cao quý này. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường