Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 21: 33-43.45-46: Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT II MÙA CHAY A


ĐỪNG NHƯ NHỮNG TÁ ĐIỀN SÁT NHÂN
 


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 21: 33-43.45-46)

33 Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: "Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa.34 Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi.35 Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ.36 Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy.37 Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: "Chúng sẽ nể con ta."38 Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: "Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó! "39 Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi.40 Vậy xin hỏi: Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? "41 Họ đáp: "Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông."42 Đức Giê-su bảo họ: "Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. 43 Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.45 Nghe những dụ ngôn Người kể, các thượng tế và người Pha-ri-sêu hiểu là Người nói về họ.46 Họ tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho Người là một ngôn sứ.

SUY NIỆM

Sự đáp trả của con người trước mầu nhiệm và lịch sử cứu độ của Thiên Chúa được Chúa Giêsu phác họa qua dụ ngôn chủ vườn nho và các tá điền trong bài Tin Mừng hôm nay. Lòng dạ con người độc ác và lộng quyền, hay con người không thấu hiểu nổi ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa trong chương trình cứu độ của Ngài, nên đã “ngộ sát” hàng loạt? khởi đi từ cái chết của các ngôn sứ là những đầy tớ của Thiên Chúa được sai đến với dân Itraen, rồi đến chính Con một của Thiên Chúa là Chúa Giêsu, và hàng loạt những người khác nữa sau cái chết của Con Thiên Chúa…

Với một thế giới tự mãn, kiêu căng, tự cao, tự đại vẫn muốn tranh giành quyền lực với nhau, thậm chí cả với chính Thiên Chúa (Mt 21,37-39): chỉ Đức Giêsu Kitô mới mặc khải cho con người biết mình là ai, tha nhân là ai và Thiên Chúa là Ai…Và, ở nơi Thập giá của Đức Giêsu Kitô, con người và Thiên Chúa đã giải hòa với nhau cách tuyệt đối, và trở thành nguồn cội của tất cả mọi hành vi giao hòa khác, giữa con người với Thiên Chúa, và giữa con người với nhau (Mt 21,42-43)…Vì thế, chỉ có lối sống khiêm tốn, bác ái, hy sinh, tuyệt đối tin yêu và phó thác ở nơi Thiên Chúa mới là liều thuốc chữa hiệu nghiệm cho thế giới đang ngày càng bị tục hóa này (Mt 21,43)…

Thật vậy, đường lối Chúa quả thật rất kỳ diệu mà con người chúng ta không thể hiểu thấu được; và mỗi người chúng ta đây cũng vậy, chắc chắn Thiên Chúa đã và đang chuẩn bị một chương trình nào đó, mà chỉ Ngài mới biết. Lẽ dĩ nhiên, đứng trước những khó khăn thử thách, những trái ý cũng như những thất bại; tâm lý con người cảm thấy thất vọng và buồn bã; đó là vì chúng ta quên mất Chúa, vì chúng ta chưa tin vào sự quan phòng của Chúa. Lời Chúa hôm nay như một lời an ủi, một nguồn động lực to lớn cho chúng ta hăng hái hơn trong cuộc sống dù gặp biết bao khó khăn thử thách.

Lạy Chúa, chúng con biết rằng đường lối Chúa thật kỳ diệu biết bao, tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa, chúng con không còn phải sợ hãi gì nữa. Xin cho chúng con xác tín và ngày càng xác tín hơn điều đó, để trao phó hết cuộc đời này trong vòng tay yêu thương của Chúa. Amen!

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường