Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 21: 33-43.45-46: Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT II MÙA CHAY A


ĐỪNG NHƯ NHỮNG TÁ ĐIỀN SÁT NHÂN


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 21: 33-43.45-46)

19 "Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình.20 Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu,21 thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta.22 Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.23 "Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ.24 Bấy giờ ông ta kêu lên: "Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!25 Ông Áp-ra-ham đáp: "Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ.26 Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.27 "Ông nhà giàu nói: "Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con,28 vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này!29 Ông Áp-ra-ham đáp: "Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó.30 Ông nhà giàu nói: "Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối.31 Ông Áp-ra-ham đáp: "Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin”.

Suy niệm

Thư mục vụ năm 2006 Hội đồng Giám mục Việt Nam có chủ đề là: Sống đạo hôm nay. Để sống đạo hôm nay được thêm hiệu quả, trước hết chúng ta phải khởi sự từ đức tin: tin Đức Giêsu Kitô mang ơn cứu độ đến cho con người. Vậy thử hỏi: Đức Giêsu Kitô mà chúng ta tin còn có ảnh hưởng gì cho đời sống của mỗi người nữa hay không?

Đoạn Tin Mừng cho thấy: Vì người Do Thái coi Đức Giêsu Kitô không ảnh hưởng gì cho cuộc sống, nên họ đã xua trừ và giết Chúa trên thập giá. Thái độ khước từ Đức Giêsu Kitô của người Do Thái được biểu lộ qua hình ảnh người tá điền và người con một của ông chủ vườn nho. Phải nói đối với người Do Thái thời Chúa Giêsu, thì Chúa Giêsu không có chỗ đứng trong đức tin của họ.

Chúa Giêsu là tảng đá gốc tường để mọi người nương ẩn, thế nhưng hôm nay chúng ta còn tin Chúa chính là chỗ dựa an toàn vững chắc cho đời ta hay không? Nhiều lúc chúng ta cũng giống như người Do Thái, khi loại trừ  Chúa Giêsu là tảng đá gốc ra khỏi đời ta. Thái độ loại trừ này được biểu lộ ra nhiều hình thức: Không thực hành lời Chúa, không thực hành giáo huấn Hội Thánh, không đến với Chúa qua bí tích Thánh thể, bí tích Giải tội cũng như các bí tích khác, không đón tiếp những mảnh đời đau khổ, v.v.

Lạy Chúa, Ngài là nơi con nương ẩn, xin cho con luôn nép mình bên Chúa, bằng việc thực thi những điều Chúa dạy. Đó cũng là cách để chúng con đón tiếp Chúa; đồng thời cũng là phương thế để chúng con sống đức tin vào Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường