Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 11: 16-19 Tin Mừng hôm nay, Chúa dùng hình ảnh các trẻ con chơi đùa mà nói đến sự phản trắc của loài người. 

THỨ SÁU TUẦN II MÙA VỌNG A

 
THÁNH NỮ LUCIA TRINH NỮ, TỬ ĐẠO

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mat-thêu (Mt 11: 16-19)
 
16 "Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác,17 và nói: "Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không đấm ngực khóc than." 18 Thật vậy, ông Gio-an đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo: "Ông ta bị quỷ ám."19 Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo: "Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi." Nhưng đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động."


SUY NIỆM

Thánh Kinh chứng minh Thiên Chúa luôn yêu thương loài người, luôn tìm mọi phương thế tốt nhất mang lại lợi ích cho loài người. Còn loài người, được gìn giữ, được ơn ban, được yêu thương, lại cứ tìm cách chống đối Thiên Chúa, chống lại đường lối yêu thương cứu độ của Ngài. Bởi đường lối của Thiên Chúa là nhằm hạnh phúc của loài người, nên khi chống lại Thiên Chúa, loài người trở thành kẻ ngu dốt, chống lại chính hạnh phúc của mình, chống lại nguồn hạnh phúc vô cùng của đời mình.

Ngay từ thuở ban đầu được tạo dựng để chia sẻ sự sống của Thiên Chúa, lẽ ra loài người phải thật hãnh diện, phải thật quý yêu tất cả những gì tưởng chừng không bao giờ có thể tự mình có được, họ đã phản trắc cách lạ lùng. Sự phản trắc ấy lớn đến nỗi nguyên tổ loài người và cả loài người phải bước vào trần thế với mọi khổ đau mà mình tự chuốc lấy. Mãi cho đến hôm nay, khi loài người đã dư kinh nghiệm về nỗi đau đớn do sự chống đối của mình đem lại, họ vẫn không ngừng chống đối Thiên Chúa. Loài người vừa thật cứng đầu, vừa thật dốt nát khi đòi tự mình cai quản lấy mình.

Tin Mừng hôm nay, Chúa dùng hình ảnh các trẻ con chơi đùa mà nói đến sự phản trắc của loài người. Các trẻ con gọi nhau hát hò khi chơi những trò chơi diễn tả cảnh vui mừng, hoặc giả khóc khi chơi trò tang tóc. Tuy nhiên những đứa bạn của chúng lại không hưởng ứng. Cũng vậy, Gioan Tẩy Giả xuất hiện với cung cách khắc khổ, dân chúng cho là ngài bị quỷ ám, họ chống lại ngài. Chúa Giêsu xuất hiện với cung cách bình thường như mọi người, họ lại cho là “làm bạn với quân thu thuế và tội lỗi”. Họ chống lại Chúa Giêsu. Như vậy, sự phản trắc của con người không dựa trên một lý do nào cả. Họ có thể vịn vào bất cứ lý do nào để chống đối Thiên Chúa, chống đối đường lối của Ngài. Nói chính xác, loài người chẳng cần lý do. Họ “sáng chế” ra mọi lý do, miễn làm sao có thể chống đối Thiên Chúa. Đúng hơn chính sự kiêu ngạo của loài người đã đưa họ hết phản trắc này đến phản trắc khác. Đứng trước thái độ của loài người, chúng ta - những Kitô hữu - hãy tự xét mình và ăn năn tội. Bởi rất nhiều lần, do vô tình hay cố ý, cách sống hời hợt, tội lỗi của ta, thói hư tật xấu của ta, v.v. đã biến ta trở thành kẻ chống đối Thiên Chúa của mình.

Lạy Chúa, chúng con xin lỗi Chúa, xin Chúa thương tha thứ cho chúng con, nhất là tha thứ cho những lần chúng con gây ra gương mù, gương xấu. Xin gìn giữ chúng con, để chúng con luôn luôn thuộc về Chúa, chứ không bao giờ là kẻ phản trắc chống đối Thiên Chúa - Đấng mà chúng con tôn thờ suốt đời. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường