Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 11, 16-19 Chúng ta thấy Chúa Giêsu đã ví những con người đó như một lũ trẻ, cứng đầu cứng cổ, luôn luôn bắt người khác làm theo ý mình...
 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 9-12-2016

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG

 

 
 
Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mat-thêu (Mt 11, 16-19)
 
16 "Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác,17 và nói:
"Tụi tôi thổi sáo cho các anh,
mà các anh không nhảy múa;
tụi tôi hát bài đưa đám,
mà các anh không đấm ngực khóc than."
18 Thật vậy, ông Gio-an đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo: "Ông ta bị quỷ ám."19 Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo: "Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi." Nhưng đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động."


SUY NIỆM

Từ đời đời, Thiên Chúa đã yêu thương con người, nên ngay khi nguyên tổ bất trung phản nghịch lại Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã hứa cứu độ nhận loại, và Ngài đã vạch ra một chương trình cứu độ nhân loại. Để nhân loại có thể đón nhận ơn cứu độ, Ngài đã chuẩn bị từ xa, đó là qua các tổ phụ và các tiên tri trong Cựu Ước, và gần nhất đó là với sự xuất hiện của Gioan Tẩy Giả – vị tiên tri dọn đường cho Đấng Cứu Độ. Thế nhưng, nhiều người không đón nhận Gioan Tẩy Giả, và cũng chẳng chịu mở lòng đón nhận Chúa Giêsu, Đấng cứu độ nhận loại.

Vì thế, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã ví những con người đó như một lũ trẻ, cứng đầu cứng cổ, luôn luôn bắt người khác làm theo ý mình, nhưng khi họ thấy không đạt được điều mình muốn, thì dù có ai đó đến và khuyên lơn như thế nào, họ cũng không chịu nghe: “Tụi tôi thổi sao cho các anh, mà các anh không nhảy múa”. Lòng chai dạ đá của họ còn được thể hiện qua việc không chấp nhận người khác, ngược lại họ còn vu khống theo lối suy nghĩ sai lệch của họ: “Ông Gioan đến, không ăn, không uống, thì thiên hạ bảo: ‘Ông ta bị quỷ ám’. Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo: ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi”.

Nguyên nhân của tất cả là từ chính bản thân của họ, họ không biết khiêm tốn mở lòng đón nhận Lời Thiên Chúa.

Mùa Vọng là mùa Giáo Hội mời gọi chúng ta chuẩn bị tâm hồn, mở lòng đón nhận Ơn Cứu Độ, đó chính là Đức Kitô. Để có thể đón nhận Đức Kitô, hãy nghe theo lời khuyên dạy của Gioan Tẩy Giả, tức là biết chỉnh đốn bản thân, sẵn sàng từ bỏ con đường tội lỗi. Nói cách khác, Lời Chúa mời gọi chúng ta hoán cải thật sự, phải biết từ bỏ những thứ là hư vô, ảo huyền; chính là những sai trái, méo mó, lệch lạc; những niềm vui chóng qua ở trần gian này, để chỉ còn nhắm đến Đức Kitô là chính nguồn sống đích thực của đời người.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang mong đợi Chúa đến với chúng con, chúng con đang khao khát được Chúa cứu độ. Xin cho chúng con ngay từ giờ phút này, biết hoán cải đời sống theo Lời Chúa, để chúng con xứng đáng hưởng được niềm vui trọn vẹn. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường