Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng (Mt 11:16-19) - GKGĐ Gp Phú Cường

Chúng ta đang sống trong tâm tình và bầu khí của Mùa Vọng, Hội thánh đang xướng lên những bài bi ai qua tinh thần Mùa Vọng, chúng ta cần đối lại cho hòa hợp bằng sự dọn mình đón Chúa đến trong tâm tình sám hối, trở về với Chúa trong phẩm giá người Kitô hữu, của con cái Chúa.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ SÁU TUẦN II MÙA VỌNG
Ngày 09/12/2022

GKGĐ Gp Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (11,16-19)

16 Khi ấy, Đức Giê-su nói cùng dân chúng rằng: "Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác, 17 và nói: Tụi tôi thổi sáo cho các anh,mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không đấm ngực khóc than. 18 Thật vậy, ông Gio-an đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo: Ông ta bị quỷ ám. 19 Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo: Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nhưng đức Khôn ngoan được chứng minh bằng hành động”.

SUY NIỆM

Tin mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu mượn trò chơi của trẻ em Do Thái để khiển trách những kẻ cứng lòng tin.

Trẻ em Do Thái trong trò chơi này thường chia làm hai phe. Bên xướng bên đáp. Nếu bên xướng hát những điệu buồn hay đưa đám thì bên đáp phải khóc lóc, than vãn… Còn nếu bên xướng hát lên những điệu nhạc vui, thì bên kia phải nhảy múa hân hoan… Nếu hai bên xướng đáp hòa hợp với nhau thì trò chơi sẽ vui hơn. Ngược lại thì làm cho trò chơi mất vui vì “chúng tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa”.

Chúa Giêsu muốn dùng hình ảnh này để nói lên thái độ mâu thuẫn giữa nhóm Biệt phái và Gioan Tẩy Giả cũng như giữa họ với chính ngài. Khi Gioan Tẩy Giả đến với họ trong chay tịnh, ăn uống nghiêm ngặt bằng châu chấu mật ong, mặc áo nhặm da thú (Mt 3,4) thì họ gọi là “đồ quỉ ám” (c. 18). Ngược lại khi Chúa đến, Chúa đã dự tiệc cưới tại Cana (x. Ga 2,1-11), dự tiệc tại nhà ông Giakêu (x. Lc 19,2-10)... thì Chúa bị kết án “mê ăn uống, bạn bè với quân thu thuế và tội lỗi” (c. 19).

Chúng ta đang sống trong tâm tình và bầu khí của Mùa Vọng, Hội thánh đang xướng lên những bài bi ai qua tinh thần Mùa Vọng, chúng ta cần đối lại cho hòa hợp bằng sự dọn mình đón Chúa đến trong tâm tình sám hối, trở về với Chúa trong phẩm giá người Kitô hữu, của con cái Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn biết đáp lại lời mời gọi của Chúa để ăn năn sám hối, canh tân đời sống, ngõ hầu tâm hồn chúng con được xứng đáng đón tiếp chính Chúa giáng sinh hằng ngày qua việc đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa. Amen.