Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh

Tin mừng Ga 6,1-15 - Trong Tin Mừng hôm nay thánh Gio-an tường thuật lại phản ứng của dân chúng khi chứng kiến phép lạ do chính Chúa Giêsu đã làm cho hơn 5000 người...

 

Tin mừng (Ga 6,1-15)

Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái đã gần tới. Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philipphê: "Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?" Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. Philipphê thưa: "Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút".

Một trong những môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: "Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người". Chúa Giêsu nói: "Cứ bảo người ta ngồi xuống". Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn. Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích. Khi họ đã no nê, Người bảo các môn đệ: "Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi". Họ thu lại mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư.

Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: "Thật ông này là Ðấng Tiên tri phải đến trong thế gian". Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình.
 

Suy niệm

Trong Tin Mừng hôm nay thánh Gio-an tường thuật lại phản ứng của dân chúng khi chứng kiến phép lạ do chính Chúa Giêsu đã làm cho hơn 5000 người ăn no nê và còn thu lại được 12 thúng đầy. Bởi thế, chúng ta không ngạc nhiên khi thấy những người này tìm thấy nơi Đức Giê-su một vị lãnh đạo tài tình, thế nên họ muốn tôn vinh Ngài làm vua. Thế nhưng Đức Giê-su không chiều lòng họ bởi vì Ngài biết họ chỉ quan tâm đến vật chật, hưởng thụ.

Đang khi dân chúng nghĩ đến thứ bánh vật chất, ăn rồi lại đói. Thì Đức Giêsu nghĩ đến thứ bánh trường sinh thiêng liêng, bánh đem lại sự sống. Thế nhưng họ không nhìn ra được điều này bởi vì vật chất, hưởng thụ đã chiếm lấy cả con người họ.

Trong một thế giới hiện đại của ngày hôm nay, thế giới của vật chất, hưởng thụ đang xâm chiếm con người và làm cho con người quên mất Thiên Chúa. Thế nhưng với tình yêu, ngài không rời bỏ mà Ngài còn trao ban thứ bánh trường sinh năm xưa và mời gọi chúng ta đến ăn thứ bánh ấy.

Hôm nay, khi chúng ta quây quần bên bàn tiệc Thánh Thể là thứ Bánh Trường Sinh. Chúng ta lại một lần nữa nhận ra dấu chỉ của tình yêu, của một Thiên Chúa hiện diện với chúng ta trong cuộc sống. Và rồi khi đón nhận, cuộc sống của chúng ta cũng cần được bẻ ra cho tha nhân.

Lạy Chúa, trong một thế giới ngày nay, chúng con gần như đang lao vào tiền bạc, danh vọng là thứ bánh ăn rồi lại đói mà quên đi Thiên Chúa là Đấng đã dựng nên chúng con. Xin cho chúng con biết quay trở về với Ngài để được ăn thứ Bánh Trường Sinh là thứ bánh không bao giờ phải đói.

Lạy Chúa, mỗi khi chúng con được quây quần bên bàn tiệc Thánh Thể, để được ăn Bánh Trường Sinh. Xin cho chúng con cũng biết trở nên tấm bánh bẻ ra cho anh chị em con.
 

 
Jos. Hữu Phúc SDB
http://loichua.donboscoviet.net