Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần II Thường Niên - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Mátthêu vốn là một người thu thuế và công việc thu thuế được xem nhưng là cộng tác với đế quốc Rôma, cộng tác với quân ngoại xâm để bóc lột dân tộc. Vì thế, Mátthêu bị xem là kẻ tội lỗi, kẻ phản đạo và phản quốc. Ngược lại, Simon nhiệt thành là người sẵn sàng đứng lên để bảo vệ và giải phóng dân tộc của mình.

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ Sáu TUẦN II THƯỜNG NIÊN

LỄ THÁNH NỮ ANÊ TRINH NỮ
NGÀY 21/01/2022

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (3,13-19)

13 Một hôm, Đức Giê-su lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người.14 Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng,15 với quyền trừ quỷ.16 Người lập Nhóm Mười Hai và đặt tên cho ông Si-môn là Phê-rô,17 rồi có ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê, và ông Gio-an em ông Gia-cô-bê -Người đặt tên cho hai ông là Bô-a-nê-ghê, nghĩa là con của thiên lôi-,18 rồi đến các ông An-rê, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Ta-đê-ô, Si-môn thuộc nhóm Quá Khích,19 và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt là chính kẻ nộp Người.

SUY NIỆM

Bài Tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta cùng phản tỉnh về các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã xuất hiện với sứ điệp Người. Người đã đi khắp xứ Galilê để giảng dạy và chữa lành. Có rất đông dân chúng đến với Người. Giờ đây, Người phải tính đến chuyện tiếp tục làm cho sứ điệp của Người được lan tỏa và lưu truyền mãi. Vì thế, Người chọn một số người để sứ điệp của Người được lan tỏa đến khắp mọi nơi và lưu truyền mãi.

Qua nội dung đoạn Tin mừng hôm nay, chúng ta nhận ra rằng, niềm tin phải được khám phá và được nuôi dưỡng bằng sự hiệp thông. Thật vậy, nhìn vào nhóm Mười Hai chúng ta thấy đây là một tập thể hết sức phức tạp: họ là những con người với những quan điểm và lập trường không những khác nhau mà còn đối lập nhau. Điển hình như Mátthêu và Simon nhiệt thành: Mátthêu vốn là một người thu thuế và công việc thu thuế được xem nhưng là cộng tác với đế quốc Rôma, cộng tác với quân ngoại xâm để bóc lột dân tộc. Vì thế, Mátthêu bị xem là kẻ tội lỗi, kẻ phản đạo và phản quốc. Ngược lại, Simon nhiệt thành là người sẵn sàng đứng lên để bảo vệ và giải phóng dân tộc của mình.

Mặt khác xét theo tiêu chuẩn trần gian thì nhóm Mười Hai có lẽ chỉ là những con người tầm thường. Họ không những chẳng có gì đặc biệt và thậm chí còn có những khuyết điểm. Thế nhưng những con người tầm thường, với đủ thứ khuyết điểm, những quan điểm và lập trường không những khác nhau mà còn đối lập nhau lại trở thành một cộng đoàn lan tỏa và lưu truyền đức tin.

Nếu có điều gì đó để làm cho họ hiệp thông và nối kết với nhau thì điều đó chỉ có thể là sự thu hút đến từ Chúa Giêsu. Thật vậy, điều trùng khớp duy nhất của nhóm Mười Hai là họ đều được lôi cuốn bởi sức hút từ Chúa Giêsu. Nơi Chúa Giêsu có một cái gì đó khiến họ nhận Người làm thầy và can đảm đứng về Người. Chính sức lôi cuốn từ Chúa Giêsu khiến họ có thể vượt qua những khác biệt, những yêu đuối, những giới hạn để cùng hiệp thông và lan tỏa Tin mừng.

Lạy Chúa, là người kitô hữu, chúng con cũng mang trên mình sứ mạng lan tỏa và lưu truyền Tin mừng. Xin cho mỗi người chúng con cũng được lôi cuốn bởi vẻ đẹp thật sự của Chúa để chúng con cũng có thể vượt qua mọi khác biệt và giới hạn của bản thân để cùng thông ban và lan tỏa Tin mừng. Amen.