Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần II Thường Niên A - Chọn gọi và sai đi

Tin mừng Mc 3: 13-19 Được Chúa chọn và gọi là một ơn trọng đại, một hồng ân cao cả, một vinh hạnh lớn lao.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN II TN

Mc 3, 13 – 19

CHỌN GỌI VÀ SAI ĐI


 
Thời Chúa Giêsu đi rao giảng, Ngài có rất nhiều môn đệ đi theo Ngài. Người được gọi thì nhiều nhưng người được chọn thì ít.Tuy số người đi theo Chúa thì rất đông nhưng chỉ có 12 người được Chúa Giêsu chọn làm môn đệ chính thức của Ngài.
Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa chọn nhóm Mười Hai có thể đã rất quen thuộc với nhiều độc giả, và biết đâu có người rơi vào cảm giác nhàm chán chăng ? Tuy vậy, khi đã chuẩn bị tâm thế đi vào cuộc gặp gỡ Chúa qua ít phút niệm suy này, hy vọng mỗi người có đủ kiên trì để nán lại, để mở lòng, để khao khát được nghe Chúa dạy bảo, để cảm nhận được niềm vui của Tin Mừng.

Trình thuật bắt đầu bằng việc Chúa Giêsu gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Chúa Giêsu hoàn toàn chủ động để có được những đồ đệ ruột. Ngài không như các vị thầy Do-thái khác thường quen chờ học trò tìm đến mình. Điều này có nghĩa là việc trở nên học trò ruột của Chúa Giêsu hoàn toàn nằm ngoài sáng kiến và ước nguyện của những kẻ được gọi. Được Chúa chọn và gọi là một ơn trọng đại, một hồng ân cao cả, một vinh hạnh lớn lao.

Chúa gọi những ai Chúa muốn. Ơn gọi là một ân huệ vì đó là quà tặng của Thiên Chúa do ý định nhiệm mầu của Ngài chứ không phải do chúng ta có quyền đòi hỏi. Ơn gọi luôn gắn liền với sứ mạng: Chúa gọi các môn đệ để sai họ đi rao giảng. Điều này dễ nhận ra vì sứ mạng rao giảng có thể thấy được qua những hoạt động bên ngoài. Nhưng cũng đừng quên rằng nhịp cầu nối liền ơn gọi với sứ mạng chính là ở lại với Đức Ki-tô bằng đời sống cầu nguyện kết hiệp. Được ơn Chúa kêu gọi thì phải đến ở với Chúa Giê-su thì mới được Ngài sai đi.

Qua bí tích Rửa Tội mọi người đều được kêu gọi và được sai đi, chứ không riêng gì những người được ơn gọi chuyên biệt trong Giáo Hội. Và không chỉ những tu sĩ chiêm niệm mà mọi Ki-tô hữu đều phải có đời sống cầu nguyện để nuôi dưỡng và thống nhất các hoạt động tông đồ của mình.

Có những ơn gọi có vẻ như gãy đổ hay mất ‘chất’, ta sẽ không oán trách gièm pha, nhưng tìm cách giúp đỡ trong khả năng mình (nhất là bằng cầu nguyện) để người anh chị em ấy tìm lại được “tình yêu thuở ban đầu” (Kh 2,4).

Truyền giáo là bản chất của Giáo Hội. Qua Bí tích Rửa tội và Bí tích Thêm Sức, người tín hữu giáo dân được mời gọi tham gia vào sứ mạng của Giáo Hội. Người giáo dân chính là sứ giả Tin Mừng của Đức Kitô và Giáo Hội của Người.

Mang trọng trách to lớn này, mời gọi người tín hữu không thoái thác, không sợ hãi. Vì, trên con đường truyền giáo, họ luôn có Chúa đồng hành. Chúa Thánh Thần sẽ thúc đẩy họ can đảm làm chứng cho Đức Kitô trong mọi môi trường, trong mọi hoàn cảnh.

Để trở nên những làm chứng nhân của Đức Kitô, người giáo dân hôm nay cần thực hành một vài điểm như sau :
Trước hết, họ năng đọc Lời Chúa và suy niệm Lời Chúa để thấm nhuần Lời Chúa, là Lời mang sự sống, là Lời ban ơn cứu độ.

Kế đến, họ năng cầu nguyện, sống trong sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn và trong cuộc sống của mình để xin ơn can đảm, mạnh mẽ làm chứng cho Đức Kitô, và xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, nâng đỡ.

Đồng thời, họ phải năng lãnh nhận các Bí tích, đặc biệt Bí tích Thánh Thể là nguồn lực thiêng liêng nuôi dưỡng đức tin và là sức mạnh của tâm hồn để làm chứng nhân.

Cuối cùng, họ sống và thực hành đức bác ái yêu thương với hết mọi người trong cuộc sống hằng ngày. Chính đức ái trở thành lời chứng dễ dàng giới thiệu Chúa cho mọi người.

Chúa luôn mời gọi tất cả mọi người trở thành môn đệ Chúa. Những ai được Chúa chọn sẽ đi sâu vào sứ mệnh của Chúa là tiếp tục rao giảng Tin Mừng, cử hành những việc Thánh mà Chúa đã cách đặc riêng cho những người này, đó chính là các linh mục, tu sĩ nam nữ. Những người khác được Chúa gọi, con số đông hơn, họ cũng cộng tác một phần vào công trình cứu độ của Chúa. Họ là những nhóm Caritas, những ông trùm, ông biện, các ban ngành đoàn thể trong Giáo Xứ. số đông hơn nữa đó chính là tất cả những người giáo dân Kitô Hữu, với ơn gọi giáo dân họ cũng được phúc Chúa gọi trở nên người Kitô hữu làm con Thiên Chúa. Như thế cho dù được Chúa chọn hay Chúa gọi, tất cả chúng ta đều là con cái Thiên Chúa, là môn đệ của Chúa.

Tất cả chúng ta hãy chung tay góp công, góp sức, góp của, góp lời cầu nguyện để làm cho nước Chúa ngày càng lớn mạnh, cùng đem Tin Mừng của Chúa đến cho tất cả mọi người chưa được biết Chúa.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn hiệp nhất và yêu thương nhau. Là những người hăng say lòng nhiệt thành tông đồ để đem Tin Mừng đến cho những người còn chưa được biết Chúa.

Huệ Minh