Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần II Thường niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 3: 13-19 Chúa Giêsu lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 20-01-2017 
 
THỨ SÁU TUẦN II MÙA THƯỜNG NIÊN A


 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki tô theo Thánh Mac-cô (Mc 3: 13-19)

 
13Đức Giêsu lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người. 14Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, 15với quyền trừ quỷ. 16Người lập Nhóm Mười Hai và đặt tên cho ông Simon là Phêrô, 17rồi có ông Giacôbê con ông Zêbêđê, và ông Gioan em ông Giacôbê -Người đặt tên cho hai ông là Bôanêghê, nghĩa là con của thiên lôi-, 18rồi đến các ông Anrê, Philípphê, Bartolomêô, Mátthêu, Tôma, Giacôbê con ông Anphê, Tađêô, Simon thuộc nhóm Quá Khích, 19và Giuđa Iscariot là chính kẻ nộp Người.


SUY NIỆM

 
“Chúa Giêsu lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn”.

Thiên Chúa muốn mọi người được ơn cứu độ. Qua việc Chúa Giêsu chọn mười hai tông đồ với những khả năng, hoàn cảnh khác nhau cũng như có khuyết điểm nhất định, chúng ta hiểu ơn gọi Kitô hữu khởi phát từ Thiên Chúa, do tình yêu nhưng không của Ngài. Chúa gọi những người Chúa muốn, nghĩa là hoàn toàn do ý định của Chúa. Và để đáp lại, mọi Kitô hữu nói chung và các tông đồ nói riêng cần đáp trả ơn gọi trong sự vâng phục một cách trọn vẹn và hoàn hảo.

Các tông đồ đến với Chúa. Đó là sự đáp trả ơn Chúa gọi, là đến với Chúa để sống và đồng hành với Chúa. vì thế, mọi Kitô hữu cần phải gắn bó với Chúa để sống theo Chúa và trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa.

Chúa Giêsu đã lên núi để gặp gỡ Chúa Cha trước khi chọn các tông đồ. Đó là mẫu gương cho mọi Kitô hữu biết chuẩn bị tâm hồn để đón nhận ơn Chúa qua các bí tích, biết đi vào chiều kích tâm linh để sống thân tình với Chúa Cha, biết chuẩn bị tâm hồn chu đáo để ơn Chúa khỏi nên “vô hiệu” trong cuộc đời đức tin.

Các tông đồ chỉ là những con người bình thường và giới hạn, nhưng Chúa đã ban cho các ngài được thông phần vào sứ mạng cứu thế của Người. Cảm nghiệm được ơn Chúa gọi, người Kitô hữu hãy tin tưởng và phó thác vào Chúa để trọn vẹn dâng hiến chính con người và cuộc sống của mình cho Chúa trong việc tông đồ. Đồng thời, khi nhận ra những giới hạn, bất toàn của bản thân trong hành trình đức tin, chúng ta cũng biết cầu nguyện cho Giáo Hội, vốn được xây dựng trên nền tảng đức tin của những con người vốn mỏng dòn yếu đuối, luôn được ơn Chúa nâng đỡ và trở nên dấu chỉ của sự hiệp nhất yêu thương.

Lạy Chúa, xin hiệp nhất chúng con trong tình yêu Chúa, xin cho chúng con biết quảng đại, cảm thông, chia sẻ với những anh chị em lầm lỗi, để ơn Chúa luôn ở cùng chúng con và gìn giữ chúng con trong chân lý của Người . Amen

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường