Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần II Thường Niên A

Tin mừng Mc 3: 13-19 Chúa Giêsu không gọi những người hợp tính với nhau để tạo thành một ê kíp làm việc, nhưng....
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ SÁU TUẦN II THƯỜNG NIÊN


Tin mừng: Mc 3: 13-19
 
13Đức Giêsu lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người. 14Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, 15với quyền trừ quỷ. 16Người lập Nhóm Mười Hai và đặt tên cho ông Simon là Phêrô, 17rồi có ông Giacôbê con ông Zêbêđê, và ông Gioan em ông Giacôbê -Người đặt tên cho hai ông là Bôanêghê, nghĩa là con của thiên lôi-, 18rồi đến các ông Anrê, Philípphê, Bartolomêô, Mátthêu, Tôma, Giacôbê con ông Anphê, Tađêô, Simon thuộc nhóm Quá Khích, 19và Giuđa Iscariot là chính kẻ nộp Người.

Theo truyền thống Kinh Thánh, núi là nơi thánh thiêng, nơi Thiên Chúa gặp gỡ con người, chẳng hạn như nơi Chúa gặp Êlia (x. 1V 19,8), nơi Chúa lập Giao ước với Môisen (Xh 19,3)... Việc Chúa Giêsu chọn gọi và lập nhóm Mười Hai Tông đồ trên núi tương ứng với Mười hai chi tộc Israel trong Cựu Ước cho thấy việc làm này có tính cách thiêng thánh và rất quan trọng.

Chúa Giêsu không gọi những người hợp tính với nhau để tạo thành một ê kíp làm việc, nhưng Người “gọi đến những kẻ Người muốn”. Không có một tiêu chuẩn hạn hẹp nào cho việc được Chúa gọi, vì Chúa gọi những người với những tính cách khác nhau. Họ cũng đầy những yếu đuối, bất toàn của kiếp người. Chẳng hạn một số người được Chúa chọn là dân chài lưới quê mùa như Phêrô là người chối Chúa tới ba lần, rồi Anrê anh của Phêrô. Người cũng chọn người trẻ nóng tính như Gioan và Giacôbê; có cả người xuất thân là một nhân viên thuế vụ cho đế quốc khiến dân chúng không ưa như Mátthêu; hay như Tôma là người cứng lòng tin và luôn muốn điều gì cũng phải được kiểm chứng rõ ràng. Người còn chọn cả Bartôlômêô là chàng trai xem thường Nazaréth là nơi mà Người đã sống ẩn dật, hay chọn Simon thuộc nhóm cuồng tín. Người còn kêu gọi cả Giuđa Iscariot là kẻ mà Người biết trước người môn đệ này rồi sẽ nộp chính Thầy mình vì tiền.

Dẫu cho nhóm Mười Hai từ đủ mọi loại thành phần trong xã hội, nhưng đó không phải là trở ngại lớn cho việc thực thi sứ vụ loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu. Và điều này làm nổi bật một điều là ơn gọi trước tiên xuất phát từ sáng kiến và ơn ban của Thiên Chúa, chứ không phải do công đức của con người. Và khi con người bước theo chính là việc con người đang đáp lại lời mời gọi của Chúa.

Đã hơn hai ngàn năm từ lúc Giáo hội được thành lập tới nay, Chúa cũng đang tiếp tục kêu gọi đủ mọi hạng người, trong đó có cả chúng ta. Người gọi cả người nam lẫn người nữ; gọi người già, người trẻ và có cả em bé sơ sinh; gọi người thành đạt cũng như người gặp nhiều trở ngại trong cuộc sống; gọi người tràn đầy vui tươi và nhiệt huyết cũng như người đang sống trong thất vọng lo âu; gọi người nhẹ bề lo toan cũng như người đang vất vả mang gánh nặng nề; gọi người mạnh khoẻ cũng như kẻ liệt lào đau yếu. Chúa cũng không phân biệt sắc tộc màu da hay người giàu kẻ nghèo khi chọn gọi. Vì thế mà cho đến nay, đã có nhiều nơi trên hành tinh này có sự hiện diện của các Kitô hữu.

Có thể nhận thấy trong Giáo hội, không phải ai cũng như ai, nhưng quan trọng là chúng ta được Chúa Giêsu mời gọi cộng tác với Chúa và với nhau cho sứ mạng mà Người trao phó, là loan báo Tin Mừng Thiên Chúa cứu chuộc con người. Lời Đức Thánh cha Phanxicô tại quảng trường thánh Phêrô hôm 08.01.2014 giúp chúng ta ý thức hơn: “Bí tích Rửa Tội không phải là một hình thức! Một người được rửa tội và một người không được rửa tội khác nhau. Với bí tích Rửa Tội, chúng ta được dìm trong suối nguồn bất tận của sự sống là cái chết của Chúa Giêsu, hành động tình yêu vĩ đại nhất của toàn lịch sử; và nhờ tình yêu đó, chúng ta có thể sống một cuộc đời mới, không ở trong quyền lực của sự dữ, tội lỗi và cái chết nữa, nhưng sống trong sự hiệp thông với Thiên Chúa và các anh em khác”. Vậy khi được trở nên Kitô hữu qua Bí tích Rửa Tội, chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì dẫu chúng ta là con người còn nhiều yếu đuối và dễ vấp váp, Chúa đã thương chọn gọi để chúng ta được ở lại và sống trong tình thương của Người, được Người chỉ dạy và sai đi đến với anh em để loan báo Tin Mừng cho họ.

Lạy Chúa, chúng con nhận thấy mình còn đó những bất toàn của kiếp người. Thế nhưng Chúa đã thương để chúng con được sống trong hồng ân của Chúa. Xin cho mỗi người chúng con cũng biết quý trọng món quà Chúa ban, để cũng biết sẻ chia cho những người chúng con gặp gỡ trong gia đình, nơi khu xóm, chỗ làm việc… để chính họ cũng được nhận biết Chúa là Đấng Cứu Chuộc hết thảy mọi người. Amen.

Alfonso Hiển