Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay | Lễ Truyền Tin, Lễ Trọng | (Lc 1,26-38) - GKGĐ GP Phú Cường

Chính thái độ hoàn toàn vâng phục trong đức tin là tâm tình chờ đón Chúa đến mà Maria đã biểu lộ trong suốt cuộc đời của một người trinh nữ tận hiến gặp gỡ Thiên ý và trở nên người mẹ Đấng Cứu Thế luôn tin và vâng phục...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ SÁU TUẦN III MÙA CHAY

NGÀY 25/03/2022GKGĐ GP Phú Cường

 Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (1,26-38)

 26 Bà Elisabeth có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê, gọi là Nazareth,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria.28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”.29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua David, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận”.34 Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Elisabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”.38 Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

 SUY NIỆM

 Theo Kinh Thánh, trinh nữ Maria đã đính hôn cùng Giuse và hai người đã quyết tâm sống tận hiến cho Thiên Chúa. Cùng hòa chung với toàn dân, Maria cũng luôn khao khát và hằng trông đợi Đấng Cứu Thế đến với dân Người.

 Bỗng nhiên Maria đón nhận một vị khách lạ đến, vị khách đó chính là sứ thần Gabriel mang một sứ điệp từ trời cao làm thay đổi cả cuộc đời Maria: nàng được Thiên Chúa chọn là Mẹ Đấng Cứu Thế. Giữa những bối rối của bản thân: quyết tâm tận hiến cho Thiên Chúa như ước mơ cuộc đời hay trở nên một người mẹ theo thánh ý của Thiên Chúa? Maria đã đặt đời mình trong niềm tin và vâng phục hoàn toàn vào Thiên Chúa.

 Dù chưa sáng tỏ sự việc nhưng Maria vẫn tín thác xin vâng: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền” (Lc 1,38). Sự vâng phục trọn vẹn trong đức tin của Maria là một thái độ sẵn sàng chờ đợi Đấng Cứu Thế. Sự vâng phục như tỏ lộ ý chí của Maria: “Điều gì Chúa nói, tôi tin và tôi luôn xin vâng”. Tin và tuân theo thánh ý của Thiên Chúa, Maria học biết trước tinh thần của Đấng Cứu Thế muốn nơi dương gian mà Người đã thực hiện “xin ý Cha được thực hiện” (Mt 26,39).

Chính thái độ hoàn toàn vâng phục trong đức tin là tâm tình chờ đón Chúa đến mà Maria đã biểu lộ trong suốt cuộc đời của một người trinh nữ tận hiến gặp gỡ Thiên ý và trở nên người mẹ Đấng Cứu Thế luôn tin và vâng phục.

 Tâm tình và thái độ khiêm nhu trước Thiên Chúa của Đức Maria, đốt lên ngọn nến để chờ đợi sẵn sàng đón Chúa. Ngọn nến soi tỏ chúng ta sống tâm tình tin và vâng phục: cái tôi và cuộc sống của mình tan hoàn toàn trong thánh ý Thiên Chúa.

 Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn noi theo Ngôi Lời và Mẹ Maria biết chọn làm theo ý Chúa chứ đừng khư khư theo ý mình, đểý Chúa được thực hiện trong cuộc đời mỗi chúng con và như vậy chúng con được cứu độ và giúp anh chị em đón nhận ơn cứu độ của Chúa. Amen.