Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 12: 28-34: “Yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi... Yêu mến người thân cận... Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó”.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT III MÙA CHAY A


NGÀY 20-03-2020


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mác-cô (Mc 12: 28-34)

28 Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giê-su và những người thuộc nhóm Xa-đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu? "29 Đức Giê-su trả lời: "Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất.30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.31 Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó."32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác.33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ."34 Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu! " Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

 
SUY NIỆM

“Yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi... Yêu mến người thân cận... Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó”.

Câu trả lời của Chúa Giêsu dành cho vị kinh sư thật ra đã có trong lề luật của người Do Thái. Điều mới mẻ trong giáo huấn của Chúa Giêsu chính là: Chúa Giêsu đã liên kết chặt chẽ lòng yêu mến Thiên Chúa và tình thương đối với tha nhân. Giới răn yêu thương này trở nên điều cốt lõi không thể thiếu trong đời sống của người môn đệ Đức Kitô.

Là người Kitô hữu, chúng ta cần phải xác định rõ ràng đâu là giá trị đã định hình và chi phối đời sống của mình! Mến Chúa yêu người có phải là kim chỉ nam cho mọi hoạt động đời sống của chúng ta! Thật ra, chúng ta yêu mến Thiên Chúa vì Ngài đã yêu thương chúng ta trước và ban cho chúng ta khả năng để yêu thương. Vì thế, cách duy nhất để thăng tiến trong tình yêu là cảm nhận, phản chiếu sự thiện hảo và tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta trong cuộc sống mỗi ngày. Chính tình yêu và lòng thương xót của Chúa sẽ thúc đẩy chúng ta trở nên những nhân chứng của tình yêu. Ở một khía cạnh khác, tình yêu dành cho tha nhân lại là dấu chỉ minh chứng cho việc chúng ta muốn đáp đền tình yêu Chúa dành cho chúng ta, vì không ai nói mình yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình bao giờ. 

Trong giờ cầu nguyện này chúng ta, một lần nữa, hãy cảm nhận và cùng dâng lời tạ ơn Chúa vì tình yêu Ngài đã dành cho chúng ta. Đồng thời, chúng ta cũng xin ơn biến đổi để mỗi ngày trở nên khí cụ mang tình yêu Chúa đến cho mọi người.

Lạy Chúa Giêsu chí ái, Chúa chính là dấu chỉ hữu hình của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa mỗi ngày, để cuộc sống và sự hiện hữu của chúng con cũng mang lại yêu thương, bình an đến cho anh chị em chung quanh mình. Amen.


 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường