Clock-Time

SUY NIỆM THỨ SÁU TUẦN III MÙA CHAY NĂM C

Lời Chúa hôm nay thuật lại cho chúng ta biết. Một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giêsu...
Tin mừng:(Mc 12,  28-34)

Lời Chúa hôm nay thuật lại cho chúng ta biết. Một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giêsu và những người thuộc nhóm Xa-đốc tranh luận với nhau. Người Kinh sư ấy đã thấy Đức Giêsu đối đáp hay, đáng tín nhiệm nên mạnh dạn đặt câu hỏi với Đức Giêsu: thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?
 
Đức Giêsu trả lời: Chẳng có điều răn nào khác hơn các điều răn:
 
Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.
 
Ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình.
 
Ông Kinh sư nói với Đức Giêsu: thưa Thầy, Thầy hay lắm, Thầy nói rất đúng.
 
Người Kinh sư khao khát tìm hiểu giới răn đứng đầu, giới răn quan trọng để thực hiện trong đời sống mình. Đức Giêsu đã trả lời thỏa đáng cho ông biết giới răn ấy chính là: “Mến Chúa - yêu người”. Giới răn mến Chúa yêu người chúng ta được nghe biết, chúng ta được học và chúng ta suy niệm để sống giới răn ấy trong đời sống thường ngày.
 
Mến Chúa càng giúp cho chúng ta sống trọn ơn gọi làm con Thiên Chúa, luôn hiếu thảo với Người.
 
Mến Chúa thúc bách chúng ta siêng năng chu toàn các việc đạo đức: viếng Chúa, lần chuỗi mân côi,…
 
Mến Chúa giúp chúng ta kết hợp với Bí tích Thánh Thể để giúp chúng ta càng gắn bó với Chúa hơn, càng thuộc trọn về Ngài hơn.
 
Mến Chúa thôi thúc chúng ta quan tâm đến con người. Yêu người thể hiện lòng yêu mến Chúa. Vì Chúa nói: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40).
 
Mùa Chay thánh mời gọi chúng ta sống giới răn: “mến Chúa - yêu người”, cũng là thời gian để cho chúng ta nhìn lại mối tương quan giữa chúng ta với Chúa và giữa chúng ta với người khác. Từ sự nhìn lại đó, chúng ta quyết tâm thực thi giới răn đứng đầu và quan trọng:  mến Chúa – yêu người mà Chúa đã chỉ dạy.
 
Chúa đã ban cho chúng con tình yêu của Chúa để thêm lòng yêu mến Chúa, kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, dự lễ và rước lễ, năng lãnh nhận bí tích hòa giải, chu toàn các việc đạo đức hằng ngày,… được Chúa yêu thương chúng con, thì chúng con hướng tới thương yêu những người nghèo khổ, yếu đau tật nguyền, trẻ em mồ côi, người già neo đơn,…
 
Thời gian mùa chay thánh không còn nhiều nữa. Xin Chúa cho mọi người chúng con tích cực thực thi giới răn: “Mến Chúa - yêu người” để cảm thấu tình Chúa yêu thương tha thứ cho chúng con, và tình chúng con thương yêu tha thứ cho người xúc phạm chúng con. Amen.


 
Lm. Laurensô Trương Văn Luyện