Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 1; 26-38: Lời Chúa trong đoạn Tin Mừng của thánh Luca cho ta thấy một sự tương phản giữa lời hứa của thiên thần và câu trả lời của Mẹ Maria.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN III MÙA VỌNG A 
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 1: 26-38)
 

Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà". Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận". Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!" Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói". Rồi sứ thần từ biệt ra đi.


Suy niệm
 

Lời Chúa trong đoạn Tin Mừng của thánh Luca cho ta thấy một sự tương phản giữa lời hứa của thiên thần và câu trả lời của Mẹ Maria. Sự tương phản này được thể hiện trong chiều kích và nội dung của đối thoại giữa hai nhân vật chính. Thiên thần nói với Maria: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao…”. Đây là mặc khải mở ra niềm hy vọng, một “trẻ thơ” được sinh ra từ “người nữ khiêm nhường” đến từ Nazareth.

Sau khi đặt câu hỏi và được thiên thần giải thích, Đức Maria đã có câu trả lời ngay:  “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”.  Câu trả lời ngắn của Mẹ không nói đến vinh quang hay đặc quyền, mà chỉ nói đến sẵn sàng để phục vụ Chúa. Mẹ Maria không mong được tôn vinh bởi triển vọng trở thành Mẹ của Đấng Thiên Sai, nhưng khiêm tốn bày tỏ vâng phục kế hoạch của Thiên Chúa. Mẹ Maria không khoe khoang, rất khiêm tốn. Mẹ khẳng định rằng, Mẹ là tôi tớ nhỏ bé trước Thiên Chúa, và Mẹ hạnh phúc khi được như thế này. Đồng thời, Mẹ ý thức được rằng việc thực hiện kế hoạch của Chúa tùy thuộc vào câu trả lời của Mẹ, và do đó Mẹ đã đón nhận tất cả và thi hành mọi sự theo ý Chúa.

Khi chúng ta chiêm ngắm và lắng nghe Mẹ Maria đáp lại lời kêu gọi của Thiên Chúa, chúng ta kêu cầu đến Mẹ giúp mỗi chúng ta cũng biết đón nhận kế hoạch của Thiên Chúa vào cuộc sống của chúng ta với sự khiêm nhường, chân thành, quảng đại và can đảm để danh Chúa được loan truyền cho tất cả mọi người.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường