Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 5:33-36 ngài đã sống một cuộc sống khiêm nhường khi cho mình không xứng đáng để cúi xuống cởi dây giày cho Chúa Giêsu...
 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 16-12-2016 THỨ SÁU SAU

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG


 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gioan (Ga 5, 33-36)
 
33 Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gio-an, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật.34 Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ.35 Ông Gio-an là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian.36 Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gio-an: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi

SUY NIỆM

Trong suốt những ngày qua, chúng ta được biết nhiều về hình ảnh của một con người đến để dọn đường cho Chúa đến, đó chính là Gioan Tẩy Giả. Ngài đã nêu cho chúng ta nhiều gương sống, ngài đã sống một cuộc sống khiêm nhường khi cho mình không xứng đáng để cúi xuống cởi dây giày cho Chúa Giêsu, khi mà uy thế của ngài lên như “diều gặp gió”, thì ngài lại cho rằng: “Thiên Chúa cần phải lớn lên, còn tôi thì phải nhỏ đi”. Nhưng trong sự khiêm nhường đó, Gioan rất can đảm để dám nói lên những sai trái của vua quan khi họ phạm lỗi; dĩ nhiên, ngài biết được đoạn kết của cuộc đời như thế nào, nhưng ngài vẫn luôn can đảm để sống cho sự thật. Chính vì thế, Chúa Giêsu đã khen ngợi ngài như là ngọn đèn soi đường chỉ lối cho mọi người tới gặp Chúa; và mọi người rất phấn khởi khi lắng nghe Gioan giảng dạy. Và còn rất nhiều gương sáng nữa.

Với đoạn Tin Mừng này, chúng ta được học thêm nơi ngài bài học quý nữa là luôn luôn cầu tiến. Nhưng để có được tinh thần cầu tiến, đòi hỏi rất nhiều sự cố gắng.

Người ta vẫn thường nói rằng, theo điều thiện thì đi lên, còn theo điều ác thì đi xuống. Nhưng để đi lên trên con đường nhân đức, đi lên trên con đường hoàn thiện thì cũng vất vả như trèo lên một ngọn núi cao, hay như chèo ngược dòng nước. Hơn nữa, đời sống đạo đức không phải làm hay cố gắng một lần là xong, nhưng cần phải được thực hiện luôn mãi. Quả thật, để làm những điều tốt không phải là việc làm dễ, bởi như thánh Phaolô đã từng nói: “Điều tốt tôi muốn làm thì lại không làm, còn điều xấu tôi không muốn thì tôi lại cứ làm”.

Chúa Giêsu vẫn luôn nhắc nhở chúng ta: “các con phải nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hàng thiện”. Và đây phải là lý tưởng sống trong cuộc đời của chúng ta. Và đây cũng là điều chúng ta học hỏi nơi Gioan Tẩy Giả, đó là luôn tiến lên, tiến tới gần Chúa Giêsu. Do đó, chúng ta cần nhớ rằng, trong cuộc sống của mỗi người, chắc hẳn có rất nhiều việc để làm, nhưng nếu chúng ta không tập trung, không cố gắng, không nỗ lực các công việc của mình vào việc thánh hóa tâm hồn, không cố gắng để nên hoàn thiện bản thân, chúng ta đã đi lệch xa con đường lý tưởng của đời mình là “hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hàng thiện”.

Ước gì cuộc sống của chúng ta không ngừng học đòi bắt chước gương sáng của Gioan Tẩy Giả, để mình ngày càng được tiến gần đến Chúa hơn, được gắn bó mật thiết với Chúa hơn và nên hoàn thiện hơn. Hầu cho những ai tiếp xúc với chúng ta cũng nhận ra Chúa Giêsu đang hiện diện với họ, đang mời gọi họ đến gần với Chúa, đang mời gọi họ cũng cùng sống lý tưởng của đời Kitô hữu như chúng ta: cầu tiến và hoàn thiện chính mình. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường