Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng A

Tin mừng Ga 5:33-36 Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ SÁU TUẦN III MÙA VỌNG


 
Tin Mừng: Ga 5, 33-36.
 
33Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: “Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. 34Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. 35Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. 36Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.”

Trải qua bốn trăm năm, dân Do Thái dường như vắng bóng vị ngôn sứ của Chúa. Đây thời gian mà dân Do Thái rất khát khao chờ mong Đấng Cứu Thế cũng như vị ngôn sứ dọn đường cho Người. Cho nên khi Gioan xuất hiện, dân chúng đã quan tâm đáp lại bằng việc cử người đến với ông hay tới xin chịu phép rửa nơi ông tại sông Giođan. Gioan không phải là Ánh Sáng, nhưng là ngọn đèn để đem Ánh Sáng của Đấng ban sự sống đến cho muôn dân đang ở trong tăm tối sự chết. Tuy vậy, giữa lúc uy tín và danh dự của Gioan được nổi nang, thì cũng là lúc ông rất ý thức vai trò của người dọn đường khi cho biết: “Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (x. Ga 3,30).

Chính sự khiêm tốn của Gioan làm cho Chúa Giêsu dầu không cần lời chứng từ con người, cũng đã công nhận rằng “Trong số phàm nhân lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan” (Mt 11,11). Gioan cao trọng vì là vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước, được ví như “bản lề” nối liền Cựu Ước với Tân Ước, và được mang tước hiệu: “người đi trước Chúa” để mở lối cho Người. Cũng chính vì là người sống theo sự thật nên Gioan không nhận những gì không thuộc về mình: “Đấng đến sau tôi thì cao trọng hơn tôi, và tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giày cho Người” (Mc 1,7).

Với tư cách là người dọn đường, Gioan Tiền Hô đã cam đảm nói cho mọi người biết ông chỉ là tiếng kêu trong hoang địa để chuẩn bị cho dân dọn tâm hồn sẵn sàng đón đợi Đấng Cứu Thế. Gioan chẳng những loan báo bằng lời nói mà còn bằng cả đời sống chứng tá cho sự thật. Có thể nói, cuộc đời Gioan đã “cháy hết mình” cho sứ vụ ngôn sứ của Đấng Tối Cao, sống sự thật để làm chứng về Đấng Thiên Sai. Và ngay cả khi lời chứng của Gioan rất thế giá, Chúa Giêsu vẫn còn một lời chứng cao trọng hơn lời chứng của Gioan, đó là chính những việc mà Chúa Cha thực hiện qua Người. Những lời rao giảng của Chúa Giêsu kèm theo các phép lạ Người thực hiện để chữa lành cho người mù được thấy, người điếc được nghe, người phong được khỏi, kẻ què được đi, người chết sống lại và kẻ nghèo được nghe Tin Mừng chứng thực Người đến từ Thiên Chúa.

Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi sẵn sàng trở nên chứng nhân cho Chúa Giêsu mỗi ngày trong đời sống mình. Đức Chân phước Giáo hoàng Phaolô đệ VI đã nói: “Người thời nay tin vào các chứng nhân hơn là thầy dạy, và nếu họ có tin vào thầy dạy là vì các thầy dạy ấy đã là những chứng nhân” (Thông điệp Evangelii nuntiandi, số 41). Khi chúng ta sống một đời sống chứng nhân thì cần thiết hơn lời giảng dạy; nhưng nếu lời nói mà đi đôi với hành động thì không gì thiết thực bằng. Vì thế, đặt mình trước mặt Chúa trong Mùa Vọng này, là người mang danh Kitô, mỗi người chúng ta cần ý thức xem mỗi chúng ta có trở nên người mang trong mình ánh sáng của Thiên Chúa và loan truyền ánh sáng đó cho người khác bằng một đời sống ngay chính chưa? Và người xung quanh có nhận ra nét nào đó nơi chúng ta mang dáng vấp là người của Chúa, là người dọn đường cho Chúa?

Lạy Chúa Giêsu, trong tâm tình Mùa Vọng của những ngày chờ đợi Chúa đến và đem ơn cứu độ cho trần gian, xin cho mỗi người chúng con can đảm sống sự thật, làm chứng cho Chúa giữa một xã hội dường như đang xem nhẹ sự thật khi người ta cho rằng “thiệt thà thường thua thiệt”. Xin cho những ai tìm gặp Chúa nơi chúng con đều không thất vọng bao giờ. Amen.