Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 6: 52-59: Bài Tin Mừng hôm nay là phần nối tiếp bài Tin Mừng các ngày vừa qua về diễn từ Thánh Thể của Chúa Giêsu. Chúa tiếp tục khẳng định về mình

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN III PHỤC SINH B


NGÀY 20/04/2018


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 6: 52-59)

Khi ấy, những người Dothái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được?” Bấy giờ Chúa giêsu nói với họ: “Ta bảo thật các ngươi: nếu các ngươi không ăn thit Con Người và uống Máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong  các ngươi. ai ăn thịt Ta và uống Máu Ta thì có sự sống đời đời. Và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn Manna và đã chết. ai ăn bánh này sẽ sống đời đời”. Người giảng dạy những điều này tại hội đường Capharnaum.

SUY NIỆM

      Chúa Giêsu nói: “Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy”.

     Tiếp tục diễn từ bánh hằng sống, Chúa Giêsu mời gọi người nghe hãy đi sâu vào mầu nhiệm hiệp thông để có thể cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa. Thật vậy, Chúa đã trở nên tấm bánh bẻ ra cho nhân loại chúng ta. Chúa đã sống vì mọi người. Chúa còn dám hiến mạng sống để cứu độ chúng ta. Người mời gọi chúng ta đón nhận Người để Người ở lại trong chúng ta. Nơi Thánh Thể, chính Chúa Giêsu đến với chúng ta, cho chúng ta được ở trong Người, cho chúng ta được liên kết với Người, được giao ước với Người. Do đó, nếu chúng ta khước từ đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể thì làm sao chúng ta có thể đi vào hiệp thông với Thiên Chúa? Con người làm thế nào mà hiểu và sống giáo huấn đích thực của Thiên Chúa nếu như không tiếp nhận sự sống của Chúa Giêsu – Đấng ngự đến từ Thiên Chúa? 

      Thánh lễ là một dịp rất quý giá để chúng ta ăn uống chính Chúa Giêsu. Nhờ đó, chúng ta được ở trong Người và chia sẻ sự sống thần linh của Người. Thế nhưng các lễ nghi thánh lễ vẫn cứ lặp đi lặp lại hầu như ngày này cũng như ngày khác. Điều đó khiến chúng ta quá quen đến nỗi không còn chú ý. Việc rước lễ cũng thế, có nhiều ngày nó chỉ là hành động theo thói quen không chút ý thức, v.v. 

     Hiệp thông Thánh Thể cũng mời gọi chúng ta hiệp thông với anh chị em mình là hình ảnh của Chúa. Thế nhưng, làm sao chúng ta có thể hiệp thông với Chúa và tha nhân khi vẫn còn đó những thành kiến hận thù và chia rẽ thống trị nơi mình? 

     Vì thế, để Chúa Phục Sinh ở lại nơi tâm hồn mỗi người và để mỗi người chúng ta được canh tân đổi mới cùng với Chúa Giêsu Phục Sinh. Chúng ta hãy để Chúa ở lại trong chúng ta, ngõ hầu chúng ta thực thi lời Người dạy chúng ta là biết cho đi mãi mãi. Không những cho đi vật chất, mà còn cho đi cả bản thân như tấm bánh mang lại niềm vui cho gia đình, cho bè bạn và mọi người. 

     Xin Chúa Phục Sinh hiện diện đích thực và sống động nơi bí tích Thánh Thể giúp chúng ta biết dùng cuộc đời mình để trao ban hơn là tích góp, biết dâng hiến hơn là an phận thủ thường, biết sống vì lợi ích mọi người hơn là đòi hỏi người khác phục vụ cho lợi ích của mình. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường