Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 6: 52-59: Chúa Giêsu đã hiến dâng thân mình trong cuộc vượt qua mới, từ cái chết đến vinh quang phục sinh, để mang lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN III PHỤC SINH B


NGÀY 23/04/2021


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 6: 52-59)

Khi ấy, những người Dothái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được?” Bấy giờ Chúa giêsu nói với họ: “Ta bảo thật các ngươi: nếu các ngươi không ăn thit Con Người và uống Máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong  các ngươi. ai ăn thịt Ta và uống Máu Ta thì có sự sống đời đời. Và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn Manna và đã chết. ai ăn bánh này sẽ sống đời đời”. Người giảng dạy những điều này tại hội đường Capharnaum.

SUY NIỆM

    “Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống”.

Tại sao Chúa Giêsu giới thiệu chính mình như là “của ăn” “của uống”? Người Do Thái bị sốc và tranh luận sôi nổi, còn các môn đệ thì chia rẽ khi Chúa Giêsu tuyên bố: “nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình”. Quả là một lời khó nghe và khó đón nhận nếu chúng ta không biết rõ Chúa Giêsu là ai và tại sao Người gọi chính mình là “Bánh hằng sống”.

Thật ra, lời Chúa Giêsu công bố hôm nay tại Caphácnaum là tiên báo cho hy tế thập giá mà Người sẽ thành toàn trong dịp lễ Vượt qua của người Do Thái. Chúa Giêsu đã hiến dâng thân mình trong cuộc vượt qua mới, từ cái chết đến vinh quang phục sinh, để mang lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Như vậy, khi Người truyền cho các môn đệ “ăn thịt” và “uống máu” của Người, cũng chính là muốn các ông luôn được kết hiệp thâm sâu vào trong sự sống của Người, sự sống vĩnh cửu của một vì Thiên Chúa.

Chúng ta đang sống trong tâm tình của Mùa Phục sinh. Khi lắng nghe Lời Chúa dạy dỗ, mỗi người chúng ta hãy gẫm xem mình có thật sự khao khát sự sống mà Ngôi Hai Thiên Chúa đã hiến mình để mang lại cho chúng ta hay không? Chính sự sống đó sẽ giúp chúng ta sống một cuộc đời mới trong tin yêu và hy vọng được chia sẻ vinh quang phục sinh trong vương quốc của Người.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hiến thân làm của lễ đền tội và mang lại sự sống mới cho chúng con. Xin cho mỗi người chúng con luôn khao khát sự sống mà Chúa ban tặng và chỉ tìm niềm vui và bình an trong Chúa mà thôi. Amen.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường