Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần III Thường Niên A - GKGĐ GIáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mc 4: 26-34 Qua đoạn Tin Mừng, Mar-cô diễn tả Chúa Giê-su trong vai trò người Thầy, đang dạy những thính giả về triều đại của Thiên Chúa, Người dùng dụ ngôn để truyền bá sứ điệp. 

SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ SÁU TUẦN III THƯỜNG NIÊN NĂM A

 

LỄ THÁNH GIO-AN BOSCO, LINH MỤC

  

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki tô theo Thánh Mac-cô (Mc 4: 26-34)

 
26 Người nói: "Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất.27 Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết.28 Đất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt.29 Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa."30 Rồi Người lại nói: "Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được?31 Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất.32 Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng."33 Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tuỳ theo mức họ có thể nghe.34 Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.

SUY NIỆM

 

Qua đoạn Tin Mừng, Mar-cô diễn tả Chúa Giê-su trong vai trò người Thầy, đang dạy những thính giả về triều đại của Thiên Chúa, Người dùng dụ ngôn để truyền bá sứ điệp. Những hình ảnh gợi lên đầu tiên là hình ảnh người gieo giống, dụ ngôn nhấn mạnh đến sứ mạng của Chúa Giê-su, khi tới thời giờ đã định Thiên Chúa sẽ mang lại kết quả không cần sự can thiệp của loài người. Nước Thiên Chúa đến bất ngờ. Dụ ngôn thứ hai về hạt cải phát triển chủ đề về Nước Thiên Chúa đã trình bày trước đó. Ở đây, Chúa Giê-su đặt câu hỏi gợi ý trước để dẫn tới bài học của Người. Lần nữa, dụ ngôn làm nổi bật công việc của bàn tay nhân loại gieo hạt giống, nhưng nhấn mạnh đến sức mạnh của Thiên Chúa sẽ làm cho hạt giống sinh hoa trái. Trong dụ ngôn này, Đức Giê-su dùng lối nói cường điệu. Thực tế, hạt cải không phải là hạt nhỏ nhất trong các hạt, cũng không phải là cây rau lớn nhất trong các cây vì chỉ cao chừng 8 tới 10 bộ thôi. Tuy nhiên điểm chính đã được làm rõ, đó là Nước Thiên Chúa bắt đầu và tiếp tục phát triển cho tới khi đạt tới mức trưởng thành. Sự phát triển đó không gì có thể cản trở nổi. Đây chính là tin vui và là niềm hy vọng cho những thính giả của Mar-cô và cả chúng ta hôm nay nữa.

Trong lịch sử Do Thái, chúng ta biết chuyện ngoại tình của Đa-vit với vợ của quan tể tướng U-ri-a, rồi sau đó lại tìm kế mượn tay quân địch để giết vị quan trung thành này. Đó chắc chắn không phải là công việc của Thiên Chúa, mà ngược lại là một tội ác kinh khủng. Nhưng Thiên Chúa của chúng ta có đường lối riêng của Ngài, Ngài có thể rút được điều tốt ra từ những tai họa. Sau đó, được Chúa nhắc nhở qua tiên tri Na-than, Đa-vit đã hối hận những lỗi lầm của ông, và Thiên Chúa đã không rút lại lời hứa ban cho ông một triều đại trường tồn. Đa-vit trở nên một ông vua vĩ đại nhất của Is-ra-el. Người con sinh bởi cuộc ngoại tình với bà Bet-sai-đa thì chết, nhưng hai người đã có đứa con khác là Sa-lo-mon, một vị vua nổi tiếng khôn ngoan. Và một bé trai khác nữa phát xuất từ dòng dõi Đa-vit đã sinh ra cách kỳ diệu. Chương trình của Thiên Chúa vẫn không bị cản trở.

Ngày nay, trải qua dòng lịch sử nhân loại, Giáo Hội vẫn bị bách hại nhiều cách, nhưng hạt giống Thiên Chúa đã gieo vào thế giới là vương quốc của Ngài vẫn tiếp tục phát triển vì nó có sẵn một sức sống thiêng liêng từ Thiên Chúa.

Xin cho chúng ta tin vững vàng vào sức mạnh của Nước Chúa và hạnh phúc đóng góp cho sự phát triển của Nước Ngài.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường